Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 19k
Joi, 16 septembrie 2021 - Strasbourg

4. Prima sesiune de votare
CRE

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, înlocuind propunerile de rezoluție B9-0436/2021, B9-0441/2021 și B9-0443/2021, de către Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Antonio López Istúriz White, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere și Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan și Carlo Fidanza, în numele Grupului ECR, referitoare la represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba (2021/2872(RSP)) (RC-B9-0436/2021);

Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, înlocuind propunerile de rezoluție B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0440/2021 și B9-0442/2021, de către Pedro Marques și Andrea Cozzolino, în numele Grupului S&D, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului The Left, Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko și Valdemar Tomaševski, referitoare la cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite (2021/2873(RSP)) (RC-B9-0434/2021);

Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, înlocuind propunerile de rezoluție B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021 și B9-0454/2021, de către Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere și Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino și Maria Arena, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne și Klemen Grošelj, în numele Grupului Renew Europe, Pierrette Herzberger-Fofana, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya (2021/2874(RSP)) (RC-B9-0445/2021);

Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale
Raport referitor la punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale: progrese, lecții învățate și obstacole care trebuie depășite [2020/2046(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Situația din Afganistan
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) și alineatul (4) din Regulamentul de procedură, înlocuind propunerile de rezoluție B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021 și B9-0462/2021, de către Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski și David Lega, în numele Grupului PPE, Pedro Marques și Elena Yoncheva, în numele Grupului S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski și Adam Bielan, în numele Grupului ECR, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la situația din Afganistan (2021/28/77(RSP)) (RC-B9-0455/2021);

Situația din Liban
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) și alineatul (4) din Regulamentul de procedură, înlocuind propunerile de rezoluție B9-0465/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021 și B9-04702/2021, de către Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete și Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE, Evin Incir, Pedro Marques și Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne și Stéphanie Yon-Courtin, în numele Grupului Renew Europe, Salima Yenbou, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la situația din Liban (2021/2878(RSP)) (RC-B9-0465/2021);

Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia
Propunere de rezoluție B9-0461/2021;

Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică independent
Raport referitor la consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică independent [2020/2133(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la votul final privind:

Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE [2021/2035(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportoare: Malin Björk și Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 10.45.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 13.00 (punctul 8 al PV din 16.9.2021).

Ultima actualizare: 26 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate