Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 18k
Četrtek, 16. september 2021 - Strasbourg

4. Prvi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Vladno zatiranje protestov in utišanje državljanov na Kubi
Skupni predlog resolucije, ki nadomešča predloge resolucij B9-0436/2021, B9-0441/2021 in B9-0443/2021 in ki so ga na podlagi člena 144(5) in člena 132(4) Poslovnika vložili Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Antonio López Istúriz White, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere in Seán Kelly v imenu skupine PPE, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță in Ramona Strugariu v imenu skupine Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan in Carlo Fidanza v imenu skupine ECR o vladnem zatiranju protestov in utišanju državljanov na Kubi (2021/2872(RSP)) (RC-B9-0436/2021);

Primer zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja v Združenih arabskih emiratih
Skupni predlog resolucije, ki nadomešča predloge resolucij B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0440/2021 in B9-0442/2021 in ki so ga na podlagi člena 144(5) in člena 132(4) Poslovnika vložili Pedro Marques in Andrea Cozzolino v imenu skupine S&D, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță in Ramona Strugariu v imenu skupine Renew, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine The Left, Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko in Valdemar Tomaševski o primeru zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja v Združenih arabskih emiratih (2021/2873(RSP) (RC-B9-0434/2021);

Razmere v begunskem taborišču Kakuma v Keniji
Skupni predlog resolucije, ki nadomešča predloge resolucij B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021 in B9-0454/2021 in ki so ga na podlagi člena 144(5) in člena 132(4) Poslovnika vložili Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere in Seán Kelly v imenu skupine PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino in Maria Arena v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne in Klemen Grošelj v imenu skupine Renew, Pierrette Herzberger-Fofana v imenu skupine Verts/ALE in Fabio Massimo Castaldo o razmerah v begunskem taborišču Kakuma v Keniji (2021/2874(RSP)) (RC-B9-0445/2021);

Izvajanje zahtev EU za izmenjavo davčnih informacij
Poročilo o izvajanju zahtev EU za izmenjavo davčnih informacij: doseženi napredek, pridobljene izkušnje in preostale ovire [2020/2046(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Razmere v Afganistanu
Skupni predlog resolucije, ki nadomešča predloge resolucij B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021 in B9-0462/2021 in ki so ga na podlagi člena 132(2) in (4) Poslovnika vložili Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski in David Lega v imenu skupine PPE, Pedro Marques in Elena Yoncheva v imenu skupine S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew, Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski in Adam Bielan v imenu skupine ECR in Fabio Massimo Castaldo o razmerah v Afghanistanu (2021/28/77(RSP)) (RC-B9-0455/2021);

Razmere v Libanonu
Skupni predlog resolucije, ki nadomešča predloge resoluci B9-0465/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021 in B9-04702/2021 in ki so ga na podlagi člena 132(2) in (4) Poslovnika vložili Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete in Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE, Evin Incir, Pedro Marques in Tonino Picula v imenu skupine S&D, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne in Stéphanie Yon-Courtin v imenu skupine Renew, Salima Yenbou v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR in Fabio Massimo Castaldo o razmerah v Libanonu (2021/2878(RSP)) (RC-B9-0465/2021);

Medijska svoboda in slabšanje stanja pravne države na Poljskem
Predlog resolucije B9-0461/2021;

Ustanovitev neodvisnega organa EU za etiko, da bi povečali preglednost in integriteto v institucijah EU
Poročilo o ustanovitvi neodvisnega organa EU za etiko, da bi povečali preglednost in integriteto v institucijah EU [2020/2133(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Parlament je izvedel končno glasovanje o:

Opredelitev nasilja na podlagi spola kot novega področja kriminala, vključenega na seznam iz člena 83(1) PDEU
Poročilo s priporočili Komisiji o opredelitvi nasilja na podlagi spola kot novega področja kriminala, vključenega na seznam iz člena 83(1) PDEU [2021/2035(INL)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Malin Björk in Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Glasovanje je odprto do 10.45.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objavljeni ob 13.00 (točka 8 zapisnika z dne 16.9.2021).

Zadnja posodobitev: 26. januar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov