Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2872(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0436/2021

Συζήτηση :

PV 16/09/2021 - 6.1
CRE 16/09/2021 - 6.1

Ψηφοφορία :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0389

Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

6.1. Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021 και B9-0443/2021 (2021/2872(RSP))

Οι Leopoldo López Gil, Dita Charanzová, Hermann Tertsch, Javi López, Tilly Metz και Manu Pineda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Juan Ignacio Zoido Álvarez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Helmut Geuking (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την οργάνωση της συζήτησης), Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica, Nicolaus Fest, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Nacho Sánchez Amor, José Ramón Bauzá Díaz και Elżbieta Kruk.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Isabel Santos, Alicia Homs Ginel και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τροπολογίεςσημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου