Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 19k
Ketvirtadienis, 2021 m. rugsėjo 16 d. - Strasbūras

6. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2021 09 15 protokolo 19 punktas)


6.1. Vyriausybės represijos prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021 ir B9-0443/2021 (2021/2872(RSP))

Leopoldo López Gil, Dita Charanzová, Hermann Tertsch, Javi López, Tilly Metz ir Manu Pineda pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Juan Ignacio Zoido Álvarez PPE frakcijos vardu, Maria-Manuel Leitão-Marques S&D frakcijos vardu, María Soraya Rodríguez Ramos Renew frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Gunnar Beck ID frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Sandra Pereira The Left frakcijos vardu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nepriklausomas Parlamento narys, Helmut Geuking (pirmininkė pateikė papildomos informacijos apie diskusijų rengimą), Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica, Nicolaus Fest, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Nacho Sánchez Amor, José Ramón Bauzá Díaz ir Elżbieta Kruk.

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Isabel Santos, Alicia Homs Ginel ir Maria Grapini.

Kalbėjo Ylva Johansson (Komisijos narys) Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 09 16 protokolo 4 punktas (pakeitimai); 2021 09 16 protokolo 11 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 09 16 protokolo 8 punktas (pakeitimai); 2021 09 16 protokolo 15 punktas (galutinis balsavimas).


6.2. Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų Emyratuose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021 ir B9-0457/2021 (2021/2873(RSP))

Andrea Cozzolino, Katalin Cseh, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman ir Adam Bielan pateikė pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0435/2021, B9-0434/2021, B9-0457/2021 ir B9-0456/2021.

Kalbėjo Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Maximilian Krah ID frakcijos vardu, Joachim Stanisław Brudziński ECR frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys, Maria Arena, Jakop G. Dalunde, Dominique Bilde ir Pierfrancesco Majorino.

Kalbėjo Ylva Johansson (Komisijos narys) Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 09 16 protokolo 11 punktas (pakeitimai); 2021 09 16 protokolo 11 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 09 16 protokolo 8 punktas (pakeitimai); 2021 09 16 protokolo 15 punktas (galutinis balsavimas).


6.3. Padėtis Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 ir B9-0454/2021 (2021/2874(RSP))

Seán Kelly, Maria Arena, Hilde Vautmans, Pierrette Herzberger-Fofana, Elżbieta Kruk ir Marisa Matias pateikė pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 ir B9-0454/2021.

Kalbėjo Hannes Heide S&D frakcijos vardu, Jan-Christoph Oetjen Renew frakcijos vardu, Gunnar Beck ID frakcijos vardu, Joachim Stanisław Brudziński ECR frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys, Carlos Zorrinho ir Evin Incir.

Kalbėjo Ylva Johansson (Komisijos narys) Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 09 16 protokolo 4 punktas (pakeitimai); 2021 09 16 protokolo 11 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 09 16 protokolo 8 punktas (pakeitimai); 2021 09 16 protokolo 15 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 12.26 val.)

Atnaujinta: 2022 m. sausio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika