Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2046(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0193/2021

Разисквания :

PV 15/09/2021 - 8
CRE 15/09/2021 - 8

Гласувания :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Приети текстове :

P9_TA(2021)0392

Протокол
XML 15k
Четвъртък, 16 септември 2021 г. - Страсбург

8. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба
Общо предложение за резолюция RC-B9-0436/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0389)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 28)

Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ
Общо предложение за резолюция RC-B9-0434/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0390)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 29)

Положението в бежанския лагер Какума в Кения
Общо предложение за резолюция RC-B9-0445/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0391)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 30)

Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация
Доклад относно прилагането на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация: осъществен напредък, извлечени поуки и пречки, които трябва да бъдат преодолени [2020/2046(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A9-0193/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0392)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 31)

Положението в Афганистан
Общо предложение за резолюция RC-B9-0455/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0393)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 32)

Положението в Ливан
Общо предложение за резолюция RC-B9-0465/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0394)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 33)

Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша
Предложение за резолюция B9-0461/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0395)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 34)

Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика
Доклад относно укрепването на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика [2020/2133(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Daniel Freund (A9-0260/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0396)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 35)

Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС
Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно определянето на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС [2021/2035(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Malin Björk и Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0388)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 27)

Последно осъвременяване: 26 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност