Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Четвъртък, 16 септември 2021 г. - Страсбург

9. Състав на комисиите и делегациите
Пълни стенографски протоколи

Председателят съобщи, че председателят на Парламента е получил от секретариата на независимите членове на ЕП следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия AFET: Kinga Gál

комисия INTA: László Trócsányi

комисия BUDG: Andor Deli на мястото на Ioannis Lagos

комисия ECON: Enikő Győri

комисия EMPL: Ádám Kósa

комисия ENVI: Edina Tóth

комисия ITRE: András Gyürk

анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране: Tamás Deutsch

специална комисия за борба с рака: Lívia Járóka

специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз: Balázs Hidvéghi

специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера: Ernő Schaller-Baross

Тези решения влизат в сила днес.

(Заседанието е прекъснато в 13.05 ч.)

Последно осъвременяване: 26 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност