Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Čtvrtek, 16. září 2021 - Štrasburk

9. Členství ve výborech a v delegacích
Doslovné záznamy

Předsedající oznámila, že předseda Parlamentu obdržel od sekretariátu nezařazených poslanců tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor AFET: Kinga Gál

výbor INTA: László Trócsányi

výbor BUDG: Andor Deli, kterým je nahrazen Ioannis Lagos

výbor ECON: Enikő Győri

výbor EMPL: Ádám Kósa

výbor ENVI: Edina Tóth

výbor ITRE: András Gyürk

vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy: Tamás Deutsch

zvláštní výbor pro boj proti rakovině: Lívia Járóka

zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací: Balázs Hidvéghi

zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku: Ernő Schaller-Baross

Tato rozhodnutí nabyla účinnosti dnešním dnem.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:05.)

Poslední aktualizace: 26. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí