Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Torsdag den 16. september 2021 - Strasbourg

9. Udvalgenes og delegationernes sammensætning
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden meddelte, at Parlamentets formand fra løsgængernes sekretariat havde modtaget følgende afgørelser om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

AFET: Kinga Gál

INTA: László Trócsányi

BUDG: Andor Deli i stedet for Ioannis Lagos

ECON: Enikő Győri

EMPL: Ádám Kósa

ENVI: Edina Tóth

ITRE: András Gyürk

Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport: Tamás Deutsch

Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse: Lívia Járóka

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union: Balázs Hidvéghi

Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder: Ernő Schaller-Baross

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.

(Mødet udsat kl. 13.05.)

Seneste opdatering: 26. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik