Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Donderdag 16 september 2021 - Straatsburg

9. Samenstelling commissies en delegaties
Volledige verslagen

De Voorzitter deelt mee dat de voorzitter van het Parlement van het secretariaat van de niet-fractiegebonden leden de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties heeft ontvangen:

commissie AFET: Kinga Gál

commissie INTA: László Trócsányi

commissie BUDG: Andor Deli in plaats van Ioannis Lagos

commissie ECON: Enikő Győri

commissie EMPL: Ádám Kósa

commissie ENVI: Edina Tóth

commissie ITRE: András Gyürk

Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer: Tamás Deutsch

Bijzondere Commissie kankerbestrijding: Lívia Járóka

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie: Balázs Hidvéghi

Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk: Ernő Schaller-Baross

Deze besluiten worden vandaag van kracht.

(De vergadering wordt om 13.05 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid