Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Czwartek, 16 września 2021 r. - Strasburg

9. Skład komisji i delegacji
Pełne sprawozdanie

Przewodnicząca poinformowała, że przewodniczący Parlamentu otrzymał od sekretariatu posłów niezrzeszonych następujące decyzje zmieniające skład komisji i delegacji:

komisja AFET: Kinga Gál

komisja INTA: László Trócsányi

komisja BUDG: Andor Deli zamiast Ioannis Lagos

komisja ECON: Enikő Győri

komisja EMPL: Ádám Kósa

komisja ENVI: Edina Tóth

komisja ITRE: András Gyürk

komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu: Tamás Deutsch

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem : Lívia Járóka

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji: Balázs Hidvéghi

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej : Ernő Schaller-Baross

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.05.)

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności