Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Štvrtok, 16. septembra 2021 - Štrasburg

9. Zloženie výborov a delegácií
Doslovný zápis

Predsedajúca oznámila, že predseda Parlamentu dostal od sekretariátu nezaradených poslancov tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor AFET: Kinga Gál

výbor INTA: László Trócsányi

výbor BUDG: Andor Deli namiesto Ioannis Lagos

výbor ECON: Enikő Győri

výbor EMPL: Ádám Kósa

výbor ENVI: Edina Tóth

výbor ITRE: András Gyürk

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy: Tamás Deutsch

Osobitný výbor pre boj proti rakovine: Lívia Járóka

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií: Balázs Hidvéghi

Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku: Ernő Schaller-Baross

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h.)

Posledná úprava: 26. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia