Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Torsdagen den 16 september 2021 - Strasbourg

9. Utskottens och delegationernas sammansättning
CRE

Talmannen meddelade att parlamentets talman från sekretariatet för de grupplösa ledamöterna hade erhållit följande beslut om ändring av sammansättningen i utskott och delegationer:

AFET-utskottet: Kinga Gál

INTA-utskottet: László Trócsányi

BUDG-utskottet: Andor Deli i stället för Ioannis Lagos

ECON-utskottet: Enikő Győri

EMPL-utskottet: Ádám Kósa

ENVI-utskottet: Edina Tóth

ITRE-utskottet: András Gyürk

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport: Tamás Deutsch

Särskilda utskottet för cancerbekämpning: Lívia Járóka

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation: Balázs Hidvéghi

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran: Ernő Schaller-Baross

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05.)

Senaste uppdatering: 26 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy