Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 5k
Torsdag den 16. september 2021 - Strasbourg

11. Anden afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Regeringens skærpede kurs mod protester og borgere i Cuba
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0436/2021

Sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0434/2021

Situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0445/2021

Gennemførelse af EU's krav om udveksling af skatteoplysninger
Betænkning om gennemførelsen af EU's krav om udveksling af skatteoplysninger: fremskridt, indhøstede erfaringer og forhindringer, som skal overvindes [2020/2046(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Situationen i Afghanistan
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0455/2021

Situationen i Libanon
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0465/2021

Mediefrihed og yderligere forværring af retsstatsprincippet i Polen
Forslag til beslutning B9-0461/2021

Styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU
Betænkning om styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU [2020/2133(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 15.00.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 16.30 (punkt 15 i protokollen af 16.9.2021).

(Mødet afbrudt kl. 13.46)

Seneste opdatering: 26. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik