Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 5k
Czwartek, 16 września 2021 r. - Strasburg

11. Druga część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Tłumienie przez rząd protestów i rządowe represje wobec obywateli na Kubie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0436/2021;

Sprawa obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0434/2021;

Sytuacja w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0445/2021;

Wdrożenie wymogów UE dotyczących wymiany informacji podatkowych
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia wymogów UE dotyczących wymiany informacji podatkowych: postępy, wyciągnięte wnioski i przeszkody do pokonania [2020/2046(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Sytuacja w Afganistanie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0455/2021;

Sytuacja w Libanie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0465/2021;

Wolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu praworządności w Polsce
Projekt rezolucji B9-0461/2021;

Wzmocnienie przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki
Sprawozdanie w sprawie wzmocnienia przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki [2020/2133(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 16.30 (pkt 15 protokołu z dnia 16.9.2021 r.).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.46.)

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności