Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Torsdagen den 16 september 2021 - Strasbourg

11. Andra omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0436/2021;

Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0434/2021;

Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0445/2021;

Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation
Betänkande om genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation: framsteg, lärdomar och hinder att övervinna [2020/2046(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Situationen i Afghanistan
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0455/2021;

Situationen i Libanon
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0465/2021;

Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen
Resolutionsförslag B9-0461/2021;

Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor
Betänkande om förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor [2020/2133(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.00.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 16.00 (punkt 15 i protokollet av den 16.9.2021).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.46.)

Senaste uppdatering: 26 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy