Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 11k
Joi, 16 septembrie 2021 - Strasbourg

18. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către deputați:

- Michiel Hoogeveen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod și Charlie Weimers. Propunere de rezoluție referitoare la transparența deplină în ceea ce privește cheltuielile aferente Conferinței privind viitorul Europei (B9-0368/2021)

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

CONT, AFCO

- Christine Anderson. Propunere de rezoluție referitoare la relațiile Comisiei cu Parlamentul, luând ca exemplu cazul Comisiei CULT (B9-0376/2021)

retrimis

comisiei competente :

AFCO

- Emmanouil Fragkos și Charlie Weimers. Propunere de rezoluție referitoare la retragerea și relansarea urgentă a pactului privind migrația pentru a încorpora principalele elemente ale planului danez în materie de azil (B9-0377/2021)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Margarita de la Pisa Carrión. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la extinderea și sprijinirea îngrijirilor paliative (B9-0378/2021)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský și Tom Vandendriessche. Propunere de rezoluție referitoare la protecția democrației împotriva cenzurii (B9-0380/2021)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Propunere de rezoluție referitoare la manipularea informațiilor privind originea COVID-19 în cadrul luptei împotriva dezinformării (B9-0415/2021)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Propunere de rezoluție privind punerea în aplicare a unor măsuri de încurajare a formării continue a vânătorilor și a pescarilor în vederea protejării teritoriului și a resurselor naturale (B9-0416/2021)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Francesca Donato, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Annalisa Tardino, Stefania Zambelli și Marco Zanni. Propunere de rezoluție pentru a preveni utilizarea abuzivă a certificatului digital al UE privind COVID de către unele state membre, pentru a restricționa accesul cetățenilor la anumite servicii și a frâna redresarea economică (B9-0417/2021)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la reglementarea fluxului de refugiați din Afganistan (B9-0418/2021)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, DEVE

Ultima actualizare: 26 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate