Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 2k
Joi, 16 septembrie 2021 - Strasbourg

19. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește condițiile aplicabile exporturilor de anumite îngrășăminte organice și de anumiți amelioratori de sol care conțin materiale de categoria 2 (D069080/04 - 2021/2805(RPS) - termen: 9 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide în legătură cu lista substanțelor active (D073709/02 - 2021/2825(RPS) - termen: 15 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește statisticile referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății (D074178/01 - 2021/2827(RPS) - termen: 15 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) (D074017/02 - 2021/2829(RPS) - termen: 23 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură).

Ultima actualizare: 26 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate