Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 16 септември 2021 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава (разискване)
 4.Първо гласуване
 5.Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава (продължeние на разискването)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
6.1.Репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба
  
6.2.Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ
  
6.3.Положението в бежанския лагер Какума в Кения
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Обявяване на резултатите от гласуването
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Второ гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу COVID-19 (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Обявяване на резултатите от гласуването
 16.Обяснения на вот
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Внесени документи
 19.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 20.Петиции
 21.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 22.График на следващите заседания
 23.Закриване на заседанието
 24.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (208 kb) Присъствен списък (46 kb) Резултати от гласувания (325 kb) Резултати от поименно гласуване (3490 kb) 
 
Протокол (208 kb) Присъствен списък (46 kb) Резултати от гласувания (325 kb) Резултати от поименно гласуване (3490 kb) 
 
Протокол (83 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от гласувания (85 kb) Резултати от поименно гласуване (157 kb) 
 
Протокол (310 kb) Присъствен списък (86 kb) Резултати от гласувания (223 kb) Резултати от поименно гласуване (1047 kb) 
Последно осъвременяване: 26 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност