Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κράτος δικαίου (συζήτηση)
 4.Πρώτη ψηφοφορία
 5.Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κράτος δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
6.1.Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα
  
6.2.Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
  
6.3.Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Δεύτερη ψηφοφορία
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 (συζήτηση)
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 16.Αιτιολογήσεις ψήφου
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 20.Αναφορές
 21.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 22.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 24.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (210 kb) Κατάσταση παρόντων (46 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (329 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (6433 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (210 kb) Κατάσταση παρόντων (46 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (329 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (6433 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (86 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (88 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (156 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (311 kb) Κατάσταση παρόντων (87 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (237 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1053 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου