Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 16 september 2021 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Amerikanska restriktiva åtgärder och rättsstatlighet (debatt)
 4.Första omröstningsomgången
 5.Amerikanska restriktiva åtgärder och rättsstatlighet (fortsättning på debatten)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
6.1.Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba
  
6.2.Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten
  
6.3.Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Andra omröstningsomgången
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Transparens i EU i samband med utveckling, inköp och distribution av covid-19-vaccin (debatt)
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 16.Röstförklaringar
 17.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Inkomna dokument
 19.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 20.Framställningar
 21.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 22.Datum för nästa sammanträdesperiod
 23.Avslutande av sammanträdet
 24.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (185 kb) Närvarolista (46 kb) Omröstningsresultat (294 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (6433 kb) 
 
Protokoll (185 kb) Närvarolista (46 kb) Omröstningsresultat (294 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (6433 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (79 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (150 kb) 
 
Protokoll (285 kb) Närvarolista (76 kb) Omröstningsresultat (189 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1037 kb) 
Senaste uppdatering: 26 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy