Index 
Proces-verbal - Rezultatele voturilor
XML 297kPDF 204kWORD 80k
Joi, 16 septembrie 2021 - Strasbourg
 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Protecția comunitară a soiurilor de plante: prelungirea duratei pentru anumite soiuri ***I

 2. Cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Guy Verhofstadt

 3. Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană *

 4. Drepturile LGBTIQ în UE

 5. Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la cerințele viitorului în Europa

 6. Consolidarea parteneriatului cu regiunile ultraperiferice ale UE

 7. O nouă abordare a Strategiei maritime pentru zona Oceanului Atlantic

 8. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021: rezerva de ajustare la Brexit

 9. Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor feroviare care operează în tunelul de sub Canalul Mânecii ***I

 10. Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor ***I

 11. Rezerva de ajustare la Brexit ***I

 12. Directiva privind cartea albastră a UE ***I

 13. Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021– 2027 ***II

 14. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor ***I

 15. Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate ***I

 16. Acordul dintre UE și Republica Cabo Verde privind facilitarea eliberării vizelor ***

 17. Modificarea Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I

 18. Ordinul european de anchetă în materie penală: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I

 19. Acordul UE-Coreea: anumite aspecte ale serviciilor aeriene ***

 20. Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni

 21. O nouă strategie UE-China

 22. Direcția relațiilor politice UE-Rusia

 23. Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *

 24. Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală

 25. Viitorii pescari

 26. Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație

 27. Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE

 28. Represiunea guvernului împotriva protestelor și cetățenilor din Cuba

 29. Situația lui Ahmed Mansur, apărător al drepturilor omului din EAU

 30. Situația din tabăra de refugiați de la Kakuma din Kenya

 31. Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale

 32. Situația din Afganistan

 33. Situația din Liban

 34. Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia

 35. Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică independent
Ultima actualizare: 8 decembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate