Indeks 
Zapisnik
XML 185kPDF 284kWORD 78k
Četvrtak, 16. rujna 2021. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Objava rezultata glasovanja
 3.Sankcije SAD-a i vladavina prava (rasprava)
 4.Prvi krug glasovanja
 5.Sankcije SAD-a i vladavina prava (nastavak rasprave)
 6.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
6.1.Vladine represivne mjere usmjerene protiv prosvjednika i građana na Kubi
  
6.2.Slučaj borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
  
6.3.Stanje u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Objava rezultata glasovanja
 9.Sastav odbora i izaslanstava
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Drugi krug glasovanja
 12.Nastavak dnevne sjednice
 13.Transparentnost EU-a u pogledu razvoja, nabave i distribucije cjepiva protiv bolesti COVID-19 (rasprava)
 14.Nastavak dnevne sjednice
 15.Objava rezultata glasovanja
 16.Obrazloženja glasovanja
 17.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 18.Podnošenje dokumenata
 19.Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)
 20.Predstavke
 21.Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 22.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 23.Zatvaranje dnevne sjednice
 24.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

Sporazum o pojednostavljenju izdavanja viza između EU-a i Cabo Verdea ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Cabo Verdea o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Kabo Verde o pojednostavljenju izdavanja viza za kratkotrajni boravak građana Republike Kabo Verde i Europske unije [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0378)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 16.)

Izmjena Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0379)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 17.)

ZAHTJEV ZA UPUĆIVANJE PREDMETA ODBORU

Usvojeno poimeničnim glasovanjem (639 za, 28 protiv, 21 suzdržanih)

Europski istražni nalog u kaznenim stvarima: usklađivanje s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/41/EU radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0380)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 18.)

ZAHTJEV ZA UPUĆIVANJE PREDMETA ODBORU

Usvojeno poimeničnim glasovanjem (658 za, 8 protiv, 22 suzdržanih)

Sporazum između EU-a i Koreje: određeni aspekti usluga u zračnom prijevozu ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Koreje o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0381)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 19.)

Utvrđivanje rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a
Izvješće s preporukama Komisiji o utvrđivanju rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a [2021/2035(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljice: Malin Björk i Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0388)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 27)

Prigovor u skladu s člankom 111. stavkom 3. Poslovnika: Kriteriji za određivanje antimikrobika namijenjenih isključivo za liječenje određenih infekcija kod ljudi
Prijedlog rezolucije B9-0424/2021

(većina zastupnika u Parlamentu)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 20.)

Nova strategija EU-a za Kinu
Izvješće o novoj strategiji EU-a za Kinu [2021/2037(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0382)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 21.)

Smjer političkih odnosa između EU-a i Rusije
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o smjeru političkih odnosa između EU-a i Rusije [2021/2042(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Potrebna obična većina)

PREPORUKA

Usvojen (P9_TA(2021)0383)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 22.)

Smjernice za politike zapošljavanja država članica *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P9_TA(2021)0384)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 23.)

Pravedni radni uvjeti, prava i socijalna zaštita radnika koji rade preko platformi - novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem
Izvješće o pravednim radnim uvjetima, pravima i socijalnoj zaštiti radnika koji rade preko platformi – novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem [2019/2186(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0385)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 24.)

Ribarstvo budućnosti
Izvješće o ribarstvu budućnosti: privlačenje nove generacije radnika u ribarsku industriju i otvaranje radnih mjesta u obalnim zajednicama [2019/2161(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0386)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 25.)

Planovi i mjere za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0425/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0387)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 26.)

Govorili su:

Daniel Freund (izvjestitelj), koji je dao izjavu o svojem izvješću na temelju članka 159. stavka 4. Poslovnika: Jačanje transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja (A9-0260/2021). Glasovanje će se održati danas.


3. Sankcije SAD-a i vladavina prava (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000057/2021 koje je postavio Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbor LIBE, Komisiji: Sankcije SAD-a i vladavina prava (B9-0034/2021)

Juan Fernando López Aguilar obrazložio je pitanje.

Ylva Johansson (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su Stanislav Polčák, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Yoncheva, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika Renew-a, i Daniel Freund, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

(Nastavak rasprave: točka 5 zapisnika od 16.9.2021.)


4. Prvi krug glasovanja

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Vladine represivne mjere usmjerene protiv prosvjednika i građana na Kubi
Prijedlog zajedničke rezolucije koju su u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika te kojom se zamjenjuju prijedlozi rezolucije B9-0436/2021, B9-0441/2021 i B9-0443/2021, podnijeli Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Antonio López Istúriz White, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere i Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan i Carlo Fidanza, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o vladinim represivnim mjerama protiv prosvjednika i građana na Kubi (2021/2872(RSP)) (RC-B9-0436/2021);

Slučaj borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Prijedlog zajedničke rezolucije koju su u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika te kojom se zamjenjuju prijedlozi rezolucije B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0440/2021 i B9-0442/2021, podnijeli Pedro Marques i Andrea Cozzolino, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika The Left, Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko i Valdemar Tomaševski, o slučaju borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (2021/2873(RSP))° (RC-B9-0434/2021);

Stanje u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji
Prijedlog zajedničke rezolucije koju su u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika te kojom se zamjenjuju prijedlozi rezolucije B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021 i B9-0454/2021, podnijeli Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere i Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne i Klemen Grošelj, u ime Kluba zastupnika Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Fabio Massimo Castaldo, o stanju u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji (2021/2874(RSP)) (RC-B9-0445/2021);

Provedba zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija
Izvješće o provedbi zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija: napredak, stečena iskustva i prepreke koje treba prevladati [2020/2046(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Stanje u Afganistanu
Prijedlog zajedničke rezolucije koju su u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika te kojom se zamjenjuju prijedlozi rezolucije B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021 i B9-0462/2021, podnijeli Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski i David Lega, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Marques i Elena Yoncheva, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, Tineke Strik, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski i Adam Bielan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Fabio Massimo Castaldo, o stanju u Afganistanu (2021/28/77(RSP)) (RC-B9-0455/2021);

Stanje u Libanonu
Prijedlog zajedničke rezolucije koju su u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika te kojom se zamjenjuju prijedlozi rezolucije B9-0465/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021 i B9-04702/2021, podnijeli Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete i Andrey Kovatchev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evin Incir, Pedro Marques i Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne i Stéphanie Yon-Courtin, u ime Kluba zastupnika Renew, Salima Yenbou, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski i Valdemar Tomaševski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Fabio Massimo Castaldo, o stanju u Libanonu (2021/2878(RSP)) (RC-B9-0465/2021);

Sloboda medija i daljnje pogoršanje stanja vladavine prava u Poljskoj
Prijedlog rezolucije B9-0461/2021;

Jačanje transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja
Izvješće o jačanju transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja [2020/2133(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Utvrđivanje rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a
Izvješće s preporukama Komisiji o utvrđivanju rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a [2021/2035(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljice: Malin Björk i Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Glasovanje je bilo moguće do 10:45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 13:00 (točka 8 zapisnika od 16.9.2021.).


5. Sankcije SAD-a i vladavina prava (nastavak rasprave)

Pitanje za usmeni odgovor O-000057/2021 koje je postavio Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbor LIBE, Komisiji: Sankcije SAD-a i vladavina prava (B9-0034/2021)

(Početak rasprave: točka 3 zapisnika od 16.9.2021.)

Govorili su Jaak Madison, u ime Kluba zastupnika ID-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Konstantinos Arvanitis, u ime Kluba zastupnika The Left, Balázs Hidvéghi, nezavisni zastupnik, François-Xavier Bellamy, Petar Vitanov, Ilhan Kyuchyuk, Virginie Joron, Joachim Stanisław Brudziński, Isabel Santos, Moritz Körner, Jorge Buxadé Villalba, Billy Kelleher, Elżbieta Kruk i Vlad Gheorghe.

Govorio je Ylva Johansson (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.


6. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 19 zapisnika od 15.9.2021..)


6.1. Vladine represivne mjere usmjerene protiv prosvjednika i građana na Kubi

Prijedlozi rezolucija B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021 i B9-0443/2021 (2021/2872(RSP))

Leopoldo López Gil, Dita Charanzová, Hermann Tertsch, Javi López, Tilly Metz i Manu Pineda predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Juan Ignacio Zoido Álvarez, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria-Manuel Leitão-Marques, u ime Kluba zastupnika S&D-a, María Soraya Rodríguez Ramos, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sandra Pereira, u ime Kluba zastupnika The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nezavisni zastupnik, Helmut Geuking (Predsjedateljica je dala pojašnjenje o organizaciji rasprave), Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica, Nicolaus Fest, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Nacho Sánchez Amor, José Ramón Bauzá Díaz i Elżbieta Kruk.

PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

Govorile su Isabel Santos, Alicia Homs Ginel i Maria Grapini.

Govorila je Ylva Johansson (povjerenica Komisije) u ime potpredsjednika Komisije / Viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4 zapisnika od 16.9.2021. (amandmani); točka 11 zapisnika od 16.9.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 8 zapisnika od 16.9.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 16.9.2021. (konačno glasovanje)


6.2. Slučaj borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Prijedlozi rezolucija B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021 i B9-0457/2021 (2021/2873(RSP))

Andrea Cozzolino, Katalin Cseh, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman i Adam Bielan predstavili su prijedloge rezolucija B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0435/2021, B9-0434/2021, B9-0457/2021 i B9-0456/2021.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marc Tarabella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Maximilian Krah, u ime Kluba zastupnika ID-a, Joachim Stanisław Brudziński, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, Maria Arena, Jakop G. Dalunde, Dominique Bilde i Pierfrancesco Majorino.

Govorila je Ylva Johansson (povjerenica Komisije) u ime potpredsjednika Komisije / Viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11 zapisnika od 16.9.2021. (amandmani); točka 11 zapisnika od 16.9.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 8 zapisnika od 16.9.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 16.9.2021. (konačno glasovanje)


6.3. Stanje u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji

Prijedlozi rezolucija B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 i B9-0454/2021 (2021/2874(RSP))

Seán Kelly, Maria Arena, Hilde Vautmans, Pierrette Herzberger-Fofana, Elżbieta Kruk i Marisa Matias predstavili su prijedloge rezolucija B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 i B9-0454/2021.

Govorili su Hannes Heide, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan-Christoph Oetjen, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Joachim Stanisław Brudziński, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, Carlos Zorrinho i Evin Incir.

Govorila je Ylva Johansson (povjerenica Komisije) u ime potpredsjednika Komisije / Viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4 zapisnika od 16.9.2021. (amandmani); točka 11 zapisnika od 16.9.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 8 zapisnika od 16.9.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 16.9.2021. (konačno glasovanje)

(Dnevna sjednica je prekinuta u 12:26 h.)


PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:00 h.


8. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

Vladine represivne mjere usmjerene protiv prosvjednika i građana na Kubi
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0436/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0389)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 28.)

Slučaj borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0434/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0390)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 29.)

Stanje u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0445/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0391)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 30.)

Provedba zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija
Izvješće o provedbi zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija: napredak, stečena iskustva i prepreke koje treba prevladati [2020/2046(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A9-0193/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0392)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 31.)

Stanje u Afganistanu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0455/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0393)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 32.)

Stanje u Libanonu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0465/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0394)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 33.)

Sloboda medija i daljnje pogoršanje stanja vladavine prava u Poljskoj
Prijedlog rezolucije B9-0461/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0395)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 34.)

Jačanje transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja
Izvješće o jačanju transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja [2020/2133(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Daniel Freund (A9-0260/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0396)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 35.)

Utvrđivanje rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a
Izvješće s preporukama Komisiji o utvrđivanju rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a [2021/2035(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljice: Malin Björk i Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Potrebna većina zastupnika u Parlamentu)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0388)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 27.)


9. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjedateljica je objavila da je predsjednik Parlamenta od tajništva nezavisnih zastupnika primio sljedeće odluke o izmjenama sastava odbora i izaslanstava:

Odbor AFET: Kinga Gál

Odbor INTA: László Trócsányi

Odbor BUDG: Andor Deli umjesto Ioannis Lagos

Odbor ECON: Enikő Győri

Odbor EMPL: Ádám Kósa

Odbor ENVI: Edina Tóth

Odbor ITRE: András Gyürk

Istražni odbor za zaštitu životinja tijekom prijevoza: Tamás Deutsch

Posebni odbor za borbu protiv raka: Lívia Járóka

Posebni odbor za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje: Balázs Hidvéghi

Posebni odbor za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu: Ernő Schaller-Baross

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 13:05 h.)


10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:45 h.


11. Drugi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Vladine represivne mjere usmjerene protiv prosvjednika i građana na Kubi
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0436/2021;

Slučaj borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0434/2021;

Stanje u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0445/2021;

Provedba zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija
Izvješće o provedbi zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija: napredak, stečena iskustva i prepreke koje treba prevladati [2020/2046(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Stanje u Afganistanu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0455/2021;

Stanje u Libanonu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0465/2021;

Sloboda medija i daljnje pogoršanje stanja vladavine prava u Poljskoj
Prijedlog rezolucije B9-0461/2021;

Jačanje transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja
Izvješće o jačanju transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja [2020/2133(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Glasovanje je bilo moguće do 15:00.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 16:30 (točka 15 zapisnika od 16.9.2021.).

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:46 h.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

12. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 14:30 h.


13. Transparentnost EU-a u pogledu razvoja, nabave i distribucije cjepiva protiv bolesti COVID-19 (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000046/2021 koje je postavio Dolors Montserrat, u ime Odbor PETI, Komisiji: Transparentnost EU-a u pogledu razvoja, nabave i distribucije cjepiva protiv bolesti COVID-19 (B9-0033/2021)

Dolors Montserrat obrazložila je pitanje.

Ylva Johansson (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su Tomislav Sokol, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cristina Maestre Martín De Almagro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Vlad Gheorghe, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joachim Kuhs, u ime Kluba zastupnika ID-a, Cristian Terheş, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sira Rego, u ime Kluba zastupnika The Left, Ivan Vilibor Sinčić, nezavisni zastupnik, Nathalie Colin-Oesterlé, Petar Vitanov, Valter Flego, Tilly Metz, Virginie Joron, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Seán Kelly, Jytte Guteland, Mikuláš Peksa, Gunnar Beck, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Cyrus Engerer i Nicolaus Fest.

Govorila je Ylva Johansson.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika bit će objavljeni naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 15:45 h.)


14. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 16:32 h.


15. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Vladine represivne mjere usmjerene protiv prosvjednika i građana na Kubi
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0436/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0389)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 28.)

(Prijedlozi rezolucija B9-0438/2021 i B9-0439/2021 se ne razmatraju.)

Slučaj borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0434/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0390)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 29.)

(Prijedlozi rezolucija B9-0437/2021, B9-0456/2021 i B9-0457/2021 se ne razmatraju.)

Stanje u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0445/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0391)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 30.)

(Prijedlozi rezolucija B9-0444/2021, B9-0446/2021 i B9-0452/2021 se ne razmatraju.)

Provedba zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija
Izvješće o provedbi zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija: napredak, stečena iskustva i prepreke koje treba prevladati [2020/2046(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A9-0193/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0392)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 31.)

Stanje u Afganistanu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0455/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0393)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 32.)

(Prijedlozi rezolucija B9-0433/2021 i B9-0453/2021 se ne razmatraju.)

Stanje u Libanonu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0465/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0394)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 33.)

(Prijedlozi rezolucija B9-0464/2021 i B9-0466/2021 se ne razmatraju.)

Sloboda medija i daljnje pogoršanje stanja vladavine prava u Poljskoj
Prijedlog rezolucije B9-0461/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0395)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 34.)

(Prijedlog rezolucije B9-0463/2021 se ne razmatra.)

Jačanje transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja
Izvješće o jačanju transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja [2020/2133(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Daniel Freund (A9-0260/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0396)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 35.)


16. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


17. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


18. Podnošenje dokumenata

Zatupnici su podnijeli sljedeće dokumente:

- Michiel Hoogeveen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod Charlie Weimers. Prijedlog rezolucije o punoj transparentnosti u pogledu rashoda povezanih s Konferencijom o budućnosti Europe (B9-0368/2021)

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

CONT, AFCO

- Christine Anderson. Prijedlog rezolucije o postupanju Komisije prema Parlamentu na primjeru odbora CULT (B9-0376/2021)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Emmanouil Fragkos Charlie Weimers. Prijedlog rezolucije o hitnom povlačenju i ponovnom pokretanju Pakta o migracijama kako bi se unijeli ključni elementi danskog plana za azil (B9-0377/2021)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Margarita de la Pisa Carrión. Prijedlog rezolucije o širenju i podržavanju palijativne skrbi (B9-0378/2021)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský Tom Vandendriessche. Prijedlog rezolucije o zaštiti demokracije od cenzure (B9-0380/2021)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Prijedlog rezolucije o manipulaciji informacijama o uzroku bolesti COVID-19 u kontekstu borbe protiv dezinformacija (B9-0415/2021)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Prijedlog rezolucije o provedbi mjera za poticanje kontinuiranog educiranja lovaca i ribara u cilju zaštite površina i prirodnih resursa (B9-0416/2021)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Francesca Donato, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Annalisa Tardino, Stefania Zambelli Marco Zanni. Prijedlog rezolucije o sprečavanju zloupotrebe EU digitalne COVID potvrde u nekim državama članicama, ograničavanju pristupa građana određenim uslugama i usporavanju gospodarskog oporavka (B9-0417/2021)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o reguliranju migracijskih tokova iz Afganistana (B9-0418/2021)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, DEVE


19. Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu uvjeta za izvoz određenih organskih gnojiva i poboljšivača tla koji sadržavaju materijale kategorije 2 (D069080/04 - 2021/2805(RPS) - rok: 9. listopada 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima u pogledu popisa aktivnih tvari (D073709/02 - 2021/2825(RPS) - rok: 15. listopada 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistika o troškovima i financiranju zdravstvene zaštite (D074178/01 - 2021/2827(RPS) - rok: 15. listopada 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: EMPL (članak 57. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu karcinogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih tvari (tvari CMR) (D074017/02 - 2021/2829(RPS) - rok: 23. listopada 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 57. Poslovnika), IMCO (članak 57. Poslovnika), JURI (članak 57. Poslovnika).


20. Predstavke

Predstavke od br. 0711-21 do br. 0945-21 upisane su u registar s datumom 16. rujna 2021 i poslane nadležnom odboru u skladu s člankom 226. stavcima 9. i 10. Poslovnika.

Predsjednik Parlamenta objavio je da je dana 16. rujna 2021. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 226. stavka 15. Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


21. Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

Zapisnik s ove dnevne sjednice i zapisnici s dnevnih sjednica od 13., 14. i 15. rujna 2021. dat će se na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


22. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 4. listopada 2021 do 7. listopada 2021.


23. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 16:35 h.


24. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Ispričani:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 26. siječnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti