Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Вторник, 5 октомври 2021 г. - Страсбург

3. Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване (2021/2881(RSP))

Ylva Johansson (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Andrius Kubilius, от името на групата PPE, Pedro Marques, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, от името на групата Renew, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Jaak Madison, от името на групата ID, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Manu Pineda, от името на групата The Left, Kinga Gál, независим член на ЕП, Sandra Kalniete и Robert Biedroń.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Karin Karlsbro, Tineke Strik, Peter Kofod, Witold Jan Waszczykowski, Sandra Pereira, Ivan Vilibor Sinčić (председателят обърна внимание на оратора за темата на разискването), Esteban González Pons, Maria Arena, Michal Šimečka, Jordi Solé, Paolo Borchia, Ryszard Czarnecki, Nikolaj Villumsen, Dorien Rookmaker, Michael Gahler, Juan Fernando López Aguilar, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Mick Wallace, Rasa Juknevičienė, Carmen Avram, Engin Eroglu, Thomas Waitz, Anna Zalewska, Andrzej Halicki, Pierfrancesco Majorino, Ivars Ijabs, Beata Kempa и Jeroen Lenaers.

(Продължение на разискването: точка 5 от протокола от 5.10.2021 г.)

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност