Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 5k
Teisipäev, 5. oktoober 2021 - Strasbourg

3. Olukord Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist (2021/2881(RSP))

Ylva Johansson (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Andrius Kubilius fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni Renew nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaak Madison fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Manu Pineda fraktsiooni The Left nimel, Kinga Gál (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sandra Kalniete ja Robert Biedroń.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Karin Karlsbro, Tineke Strik, Peter Kofod, Witold Jan Waszczykowski, Sandra Pereira, Ivan Vilibor Sinčić (juhataja juhtis sõnavõtja tähelepanu arutelu teemale), Esteban González Pons, Maria Arena, Michal Šimečka, Jordi Solé, Paolo Borchia, Ryszard Czarnecki, Nikolaj Villumsen, Dorien Rookmaker, Michael Gahler, Juan Fernando López Aguilar, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Mick Wallace, Rasa Juknevičienė, Carmen Avram, Engin Eroglu, Thomas Waitz, Anna Zalewska, Andrzej Halicki, Pierfrancesco Majorino, Ivars Ijabs, Beata Kempa ja Jeroen Lenaers.

(Arutelu jätk: 5.10.2021 protokollipunkt 5)

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika