Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Wtorek, 5 października 2021 r. - Strasburg

3. Sytuacja na Białorusi po roku protestów i brutalnych represji (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Białorusi po roku protestów i brutalnych represji (2021/2881(RSP))

Ylva Johansson (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali Andrius Kubilius w imieniu grupy PPE, Pedro Marques w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Jaak Madison w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Manu Pineda, w imieniu grupy The Left, Kinga Gál niezrzeszona, Sandra Kalniete i Robert Biedroń.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Karin Karlsbro, Tineke Strik, Peter Kofod, Witold Jan Waszczykowski, Sandra Pereira, Ivan Vilibor Sinčić (Przewodniczący zwrócił uwagę mówcy na temat debaty), Esteban González Pons, Maria Arena, Michal Šimečka, Jordi Solé, Paolo Borchia, Ryszard Czarnecki, Nikolaj Villumsen, Dorien Rookmaker, Michael Gahler, Juan Fernando López Aguilar, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Mick Wallace, Rasa Juknevičienė, Carmen Avram, Engin Eroglu, Thomas Waitz, Anna Zalewska, Andrzej Halicki, Pierfrancesco Majorino, Ivars Ijabs, Beata Kempa i Jeroen Lenaers.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 5 protokołu z dnia 5.10.2021)

Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności