Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Utorok, 5. októbra 2021 - Štrasburg

3. Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania (rozprava)
CRE

vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania (2021/2881(RSP))

Ylva Johansson (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Andrius Kubilius v mene skupiny PPE, Pedro Marques v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius v mene skupiny Renew, Sergey Lagodinsky v mene skupiny Verts/ALE, Jaak Madison v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Manu Pineda, v mene skupiny The Left, Kinga Gál – nezaradená poslankyňa, Sandra Kalniete a Robert Biedroń.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Karin Karlsbro, Tineke Strik, Peter Kofod, Witold Jan Waszczykowski, Sandra Pereira, Ivan Vilibor Sinčić (predseda pripomenul rečníkovi tému rozpravy), Esteban González Pons, Maria Arena, Michal Šimečka, Jordi Solé, Paolo Borchia, Ryszard Czarnecki, Nikolaj Villumsen, Dorien Rookmaker, Michael Gahler, Juan Fernando López Aguilar, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Mick Wallace, Rasa Juknevičienė, Carmen Avram, Engin Eroglu, Thomas Waitz, Anna Zalewska, Andrzej Halicki, Pierfrancesco Majorino, Ivars Ijabs, Beata Kempa a Jeroen Lenaers.

(pokračovanie rozpravy: bod 5 zápisnice zo dňa 5.10.2021)

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia