Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 15k
2021. október 5., Kedd - Strasbourg

4. Első szavazási kör
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Parlament szavazást tart az alábbira vonatkozó ideiglenes megállapodásról:

Környezetvédelem: az Aarhusi Egyezmény ***I
Jelentés a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

A vita időpontja: 2021. május 19 (2021.5.19-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

Egy első szavazásra 2021. május 20-án került sor, és a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2021.5.20-i jegyzőkönyv, 20. pont ).

A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbiról:

Javaslat az EU-Egyesült Királyság parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttség felállítására és annak létszámára
Határozatra irányuló javaslat, melyet az eljárási szabályzat 233. cikke alapján az Elnökök Értekezlete nyújtott be az EU–Egyesült Királyság Parlamenti Partnerségi Közgyűlésbe delegált küldöttség felállításáról és összetételéről (2021/2917(RSO)) (B9-0479/2021);

Az EU, Grönland és Dánia közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás ***
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Pierre Karleskind (A9-0233/2021);

Az EU, Grönland és Dánia közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2021/0037M(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Pierre Karleskind (A9-0235/2021);

Az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése *
Jelentés az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletről [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee (A9-0267/2021).

A Parlament szavazást tart az alábbiról:

Javaslat Julia Laffranque az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe való kinevezésének meghosszabbítására
Határozatra irányuló javaslat, melyet az eljárási szabályzat 128. cikke alapján Adrián Vázquez Lázara nyújtott be, a JURI bizottság nevében, Julia Laffranque-nak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke alapján létrehozott bizottságba történő kinevezéséről (2021/2171(INS)) (B9-0478/2021);

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezése
Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezésére irányuló javaslatról [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0272/2021).

A Parlament szavazást tart az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról:

A fejlesztéspolitika szerepe a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben
Jelentés a fejlesztéspolitika szerepéről a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben [2020/2274(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Michèle Rivasi (A9-0258/2021);

Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi hatóságok általi felhasználása büntetőügyekben
Jelentés a mesterséges intelligenciáról a büntetőjogban, és annak a rendőrség és az igazságügyi hatóságok általi felhasználásáról büntetőügyekben [2020/2016(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Petar Vitanov (A9-0232/2021);

A kapcsolati erőszak és a felügyeleti jog hatása a nőkre és a gyermekekre
Jelentés a partnerkapcsolati erőszak és a felügyeleti jog nőkre és gyermekekre gyakorolt hatásáról [2019/2166(INI)] - Jogi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Elena Kountoura és Luisa Regimenti (A9-0254/2021);

A halállományok helyreállítása a Földközi-tengerben
Jelentés a földközi-tengeri halállományok helyreállításáról: értékelés és a következő lépések [2019/2178(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021).

A szavazás vége: 14.15.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 16.30 (2021.10.5-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

Felszólalások

A szavazás megnyitása előtt Christian Doleschal (előadó) nyilatkozatot tesz az eljárási szabályzat 159. cikkének (4) bekezdése alapján az A9-0152/2021 sz. jelentése kapcsán.

Utolsó frissítés: 2022. február 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat