Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2881(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0482/2021

Rozpravy :

PV 05/10/2021 - 5
CRE 05/10/2021 - 5

Hlasovanie :

PV 07/10/2021 - 8
PV 07/10/2021 - 14

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0420

Zápisnica
XML 9k
Utorok, 5. októbra 2021 - Štrasburg

5. Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania (pokračovanie rozpravy)
Doslovný zápis

vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania (2021/2881(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 3 zápisnice zo dňa 5.10.2021)

Vystúpili títo poslanci: Isabel Santos, Sara Matthieu, Joachim Stanisław Brudziński, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Lena Düpont, Thijs Reuten, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Tomas Tobé, Miriam Lexmann, Milan Zver, Tom Vandenkendelaere a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Ylva Johansson (člen Komisie) v mene podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler Lima, Aušra Maldeikienė a Andrey Kovatchev, v mene skupiny PPE, o situácii v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania (2021/2881(RSP)) (B9-0482/2021);

- Manu Pineda, v mene skupiny The Left, o situácii v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania (2021/2881(RSP)) (B9-0483/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula a Robert Biedroń, v mene skupiny S&D, o situácii v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania (2021/2881(RSP)) (B9-0485/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Anna Cavazzini, Terry Reintke, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Hannah Neumann, Rosa D’Amato, Sergey Lagodinsky, Sara Matthieu, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri a Tineke Strik, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania (2021/2881(RSP)) (B9-0488/2021);

- Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o situácii v Bielorusku po roku protestov a násilných represií (2021/2881(RSP)) (B9-0494/2021);

- Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil, Hermann Tertsch, Assita Kanko, Ladislav Ilčić, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski a Eugen Jurzyca, v mene skupiny ECR, o situácii v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania (2021/2881(RSP)) (B9-0496/2021);

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4 zápisnice zo dňa 7.10.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 10 zápisnice zo dňa 7.10.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 8 zápisnice zo dňa 7.10.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 7.10.2021 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 13.26 h.)

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia