Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Utorok, 5. októbra 2021 - Štrasburg

7. Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie: zabezpečenie koordinovaného prístupu EÚ k budúcim zdravotným krízam a úloha Európskeho parlamentu v tomto smere (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie: zabezpečenie koordinovaného prístupu EÚ k budúcim zdravotným krízam a úloha Európskeho parlamentu v tomto smere (2021/2916(RSP))

Gašper Dovžan (úradujúci predseda Rady) a Stella Kyriakides (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Pernille Weiss v mene skupiny PPE, Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, Véronique Trillet-Lenoir v mene skupiny Renew, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Joëlle Mélin v mene skupiny ID, Joanna Kopcińska v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná, v mene skupiny The Left, Peter Liese, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Margrete Auken, Vincenzo Sofo, Silvia Modig, Nathalie Colin-Oesterlé, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Tilly Metz, Margarita de la Pisa Carrión, Marisa Matias, Radan Kanev, Christel Schaldemose, Chrysoula Zacharopoulou, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, Bartosz Arłukowicz, Nicolás González Casares, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Sara Matthieu, Luisa Regimenti, Tiemo Wölken a Łukasz Kohut.

V rozprave vystúpili: Stella Kyriakides a Gašper Dovžan.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia