Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0289(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0152/2021

Debatai :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Balsavimas :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Protokolas
XML 20k
Antradienis, 2021 m. spalio 5 d. - Strasbūras

9. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

Aplinkosauga: Orhuso reglamentas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams dalinio keitimo [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2021)0397)

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Priimta (P9_TA(2021)0397)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 1)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Pasiūlymas dėl delegacijos ES ir JK parlamentinėje asamblėjoje sudarymo ir jos narių skaičiaus nustatymo
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0479/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0398)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 2)

Europos Sąjungos ir Grenlandijos Vyriausybės bei Danijos Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Grenlandijos Vyriausybės bei Danijos Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Sąjungos vardu projekto [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0399)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 3)

Europos Sąjungos ir Grenlandijos Vyriausybės bei Danijos Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Grenlandijos Vyriausybės bei Danijos Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2021/0037M(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0400)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 4)

Pasiūlymas skirti Julią Laffranque SESV 255 straipsniu įsteigto komiteto nare dar vienai kadencijai
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0478/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2021)0401)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 5)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2021 10 05 protokolo 1 priedas).

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko skyrimas
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko skyrimo [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2021)0402)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 6)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2021 10 05 protokolo 2 priedas).

Autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės produktams laikinas sustabdymas *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo laikinai sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės produktams [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0403)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 7)

Vystymosi politikos vaidmuo reaguojant į biologinės įvairovės nykimą besivystančiose šalyse Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo kontekste
Pranešimas dėl vystymosi politikos vaidmens reaguojant į biologinės įvairovės nykimą besivystančiose šalyse Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo kontekste [2020/2274(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0404)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 8)

Dirbtinis intelektas baudžiamojoje teisėje ir jo naudojimas policijoje ir teisminėse institucijose baudžiamosiose bylose
Pranešimas dėl dirbtinio intelekto baudžiamojoje teisėje ir jo naudojimo policijos ir teisminių institucijų reikmėms baudžiamosiose bylose [2020/2016(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0405)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 9)

Artimo partnerio smurto ir globos teisių poveikis moterims ir vaikams
Pranešimas dėl artimo partnerio smurto ir globos teisių poveikio moterims ir vaikams [2019/2166(INI)] - Teisės reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Elena Kountoura ir Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0406)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10)

Žuvų išteklių atkūrimas Viduržemio jūroje. Vertinimas ir tolesni veiksmai
Pranešimas dėl žuvų išteklių atkūrimo Viduržemio jūroje [2019/2178(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0408)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 12)

Atnaujinta: 2022 m. vasario 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika