Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0289(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0152/2021

Dezbateri :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Voturi :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Proces-verbal
XML 21k
Marţi, 5 octombrie 2021 - Strasbourg

9. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Mediu: Regulamentul Aarhus ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0397)

DECLARAȚIE A COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2021)0397)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 1)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Propunere privind înființarea unei delegații la Adunarea Parlamentară UE-Regatul Unit și stabilirea componenței numerice a acesteia
Propunere de decizie B9-0479/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0398)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 2)

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil UE/Groenlanda și Danemarca ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, precum și a protocolului de punere în aplicare a acordului [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0399)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 3)

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE/Groenlanda și Danemarca (rezoluție)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, precum și a protocolului de punere în aplicare a acordului [2021/0037M(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0400)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 4)

Reînnoirea mandatului dnei Julia Laffranque în comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Propunere de decizie B9-0478/2021

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P9_TA(2021)0401)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 5)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 5.10.2021).

Numirea președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
RAPORT referitor la propunerea de numire a președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P9_TA(2021)0402)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 6)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 5.10.2021).

Suspendarea temporară a taxelor autonome din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în Insulele Canare *
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind suspendarea temporară a taxelor autonome din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în Insulele Canare [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0403)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 7)

Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în contextul realizării Agendei 2030
Raport referitor la rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în contextul realizării Agendei 2030 [2020/2274(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0404)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)

Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale
Raport referitor la inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale [2020/2016(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0405)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)

Impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor
Raport referitor la impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor [2019/2166(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportoare: Elena Kountoura și Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0406)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)

Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană
Raport referitor la refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană: evaluare și etapele următoare [2019/2178(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0408)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 12)

Ultima actualizare: 2 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate