Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/0289(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A9-0152/2021

Razprave :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Glasovanja :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Zapisnik
XML 20k
Torek, 5. oktober 2021 - Strasbourg

9. Razglasitev izidov glasovanja

Predsedujoča je prebrala izide glasovanja:

Okolje: Aarhuška uredba ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(potrebna navadna večina)

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P9_TA(2021)0397)

IZJAVA KOMISIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0397)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 1)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Predlog za oblikovanje delegacije pri parlamentarni skupščini med EU in Združenim kraljestvom ter določitev njene številčne sestave
Predlog sklepa B9-0479/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0398)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 2)

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Grenlandijo/Dansko ***
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter Protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno z enim samim glasovanjem (P9_TA(2021)0399)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 3)

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Grenlandijo/Dansko (resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter Protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu [2021/0037M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0400)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 4)

Ponovno imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije
Predlog sklepa B9-0478/2021

(potrebna navadna večina)
(Tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika))

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0401)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 5)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 5.10.2021).

Imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
POROČILO o predlogu za imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

(potrebna navadna večina)
(Tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika))

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0402)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 6)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 5.10.2021).

Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke *
Poročilo o predlogu Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno z enim samim glasovanjem (P9_TA(2021)0403)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 7)

Vloga razvojne politike pri odzivanju na izgubo biotske raznovrstnosti v državah v razvoju pri uresničevanju Agende 2030
Poročilo o vlogi razvojne politike pri odzivanju na izgubo biotske raznovrstnosti v državah v razvoju pri uresničevanju Agende 2030 [2020/2274(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0404)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 8)

Umetna inteligenca v kazenskem pravu in njena uporaba v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev
Poročilo o umetni inteligenci v kazenskem pravu in njeni uporabi v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev [2020/2016(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0405)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 9)

Vpliv nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke
Poročilo o vplivu nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke [2019/2166(INI)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Elena Kountoura in Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0406)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 10)

Obnovitev ribjih staležev v Sredozemskem morju
Poročilo o obnovitvi ribjih staležev v Sredozemskem morju: ocena in nadaljnji koraki [2019/2178(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0408)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 12)

Zadnja posodobitev: 2. februar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov