Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2816(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000054/2021

Ingivna texter :

O-000054/2021 (B9-0036/2021)

Debatter :

PV 05/10/2021 - 18
CRE 05/10/2021 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 4k
Tisdagen den 5 oktober 2021 - Strasbourg

18. Utvärdering av unionens åtgärder för turismsektorn i Europa när slutet av sommarsäsongen närmar sig (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande O-000054/2021 från Karima Delli, för TRAN-utskottet, till kommissionen: Utvärdering av unionens åtgärder för turismsektorn i Europa när slutet på sommarsäsongen närmar sig. (B9-0036/2021)

Karima Delli utvecklade frågan.

Thierry Breton (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Cláudia Monteiro de Aguiar för PPE-gruppen, István Ujhelyi för S&D-gruppen, José Ramón Bauzá Díaz för Renew-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Julie Lechanteux för ID-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Elena Kountoura, för The Left-gruppen, Mario Furore, grupplös, Lefteris Christoforou, Isabel García Muñoz, Nicola Danti, Maximilian Krah, João Pimenta Lopes, Magdalena Adamowicz, Josianne Cutajar, Izaskun Bilbao Barandica, Clare Daly, Gabriel Mato, Petar Vitanov, Ondřej Kovařík, Tomislav Sokol, Sara Cerdas, Valter Flego, Ivan Štefanec, Vera Tax, Stéphane Bijoux, Herbert Dorfmann, Sunčana Glavak och Rosa Estaràs Ferragut.

Talare: Thierry Breton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy