Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 5 октомври 2021 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ (разискване)
 3.Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване (разискване)
 4.Първо гласуване
 5.Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване (продължeние на разискването)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Орган на ЕС за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации: осигуряване на координиран подход на ЕС при бъдещи здравни кризи и ролята на Европейския парламент в това отношение (разискване)
 8.Доклад за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и Механизма за бежанците в Турция (разискване)
 9.Обявяване на резултатите от гласуването
 10.Доклад за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и Механизма за бежанците в Турция (продължeние на разискването)
 11.Поправки (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 12.Състояние на способностите на ЕС за кибернетична отбрана (разискване)
 13.Хуманитарното положение в Тигре (разискване)
 14.Арктика: възможности, проблеми и предизвикателства за сигурността (разискване)
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Второ гласуване
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Оценка на мерките на Съюза в полза на туристическия сектор на ЕС с приближаването на края на летния сезон (разискване)
 19.Дезинформацията и ролята на социалните платформи (разискване)
 20.Обяснения на вот
 21.Поправки на вот и намерения за гласуване
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Подновяване на назначението на Юлия Лафранк в комитета, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз
 Приложение 2 - Назначаване на председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
Протокол (224 kb) Присъствен списък (54 kb) Резултати от различните гласувания (243 kb) Поименни гласувания (5022 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (7 kb) 
 
Протокол (224 kb) Присъствен списък (54 kb) Резултати от различните гласувания (243 kb) Поименни гласувания (5022 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (7 kb) 
 
Протокол (89 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от различните гласувания (73 kb) Поименни гласувания (126 kb)    
 
Протокол (345 kb) Присъствен списък (89 kb) Резултати от различните гласувания (182 kb) Поименни гласувания (852 kb)    
Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност