Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Wtorek, 5 października 2021 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przyszłość stosunków między UE a Stanami Zjednoczonymi (debata)
 3.Sytuacja na Białorusi po roku protestów i brutalnych represji (debata)
 4.Pierwsza część głosowania
 5.Sytuacja na Białorusi po roku protestów i brutalnych represji (ciąg dalszy debaty)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia: zapewnienie skoordynowanego podejścia UE w obliczu przyszłych kryzysów zdrowotnych i rola Parlamentu Europejskiego w tym zakresie (debata)
 8.Sprawozdanie z wykonania dotyczące funduszy powierniczych UE oraz Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (debata)
 9.Ogłoszenie wyników głosowania
 10.Sprawozdanie z wykonania dotyczące funduszy powierniczych UE oraz Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (ciąg dalszy debaty)
 11.Sprostowania (art. 231 Regulaminu) (podjęte działania)
 12.Stan zdolności cyberobronnych UE (debata)
 13.Sytuacja humanitarna w Tigraju (debata)
 14.Arktyka: możliwości, obawy i wyzwania związane z bezpieczeństwem (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Druga część głosowania
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Czas na ocenę środków unijnych przeznaczonych dla sektora turystyki w UE, gdyż zbliża się koniec sezonu letniego (debata)
 19.Dezinformacja i rola platform społecznościowych (debata)
 20.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 21.Korekty i zamiary głosowania
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Ponowne powołanie Julii Laffranque do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 Załącznik 2 - Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Protokół (199 kb) Lista obecności (54 kb) Wyniki głosowania (215 kb) Wyniki głosowań imiennych (5022 kb) Załącznik 1 (7 kb) Załącznik 2 (7 kb) 
 
Protokół (199 kb) Lista obecności (54 kb) Wyniki głosowania (215 kb) Wyniki głosowań imiennych (5022 kb) Załącznik 1 (7 kb) Załącznik 2 (7 kb) 
 
Protokół (85 kb) Lista obecności (13 kb) Wyniki głosowania (69 kb) Wyniki głosowań imiennych (110 kb)    
 
Protokół (324 kb) Lista obecności (79 kb) Wyniki głosowania (167 kb) Wyniki głosowań imiennych (827 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności