Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Utorok, 5. októbra 2021 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA (rozprava)
 3.Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania (rozprava)
 4.Prvé hlasovanie
 5.Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania (pokračovanie rozpravy)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie: zabezpečenie koordinovaného prístupu EÚ k budúcim zdravotným krízam a úloha Európskeho parlamentu v tomto smere (rozprava)
 8.Správa o vykonávaní trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku (rozprava)
 9.Oznámenie výsledkov hlasovania
 10.Správa o vykonávaní trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku (pokračovanie rozpravy)
 11.Korigendá (článok 241 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 12.Stav spôsobilostí EÚ v oblasti kybernetickej obrany (rozprava)
 13.Humanitárna situácia v Tigraji (rozprava)
 14.Arktída: príležitosti, obavy a bezpečnostné výzvy (rozprava)
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Druhé hlasovanie
 17.Pokračovanie rokovania
 18.Čas na posúdenie opatrení Únie pre odvetvie cestovného ruchu v EÚ s blížiacim sa koncom letnej sezóny (rozprava)
 19.Dezinformácie a úloha sociálnych platforiem (rozprava)
 20.Vysvetlenia hlasovania
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Návrh na obnovenie vymenovania Julie Laffranqueovej do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ
 Príloha 2 – Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zápisnica (197 kb) Prezenčná listina (54 kb) Výsledky hlasovania (213 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (5022 kb) Príloha 1 (7 kb) Príloha 2 (7 kb) 
 
Zápisnica (197 kb) Prezenčná listina (54 kb) Výsledky hlasovania (213 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (5022 kb) Príloha 1 (7 kb) Príloha 2 (7 kb) 
 
Zápisnica (85 kb) Prezenčná listina (13 kb) Výsledky hlasovania (66 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (123 kb)    
 
Zápisnica (322 kb) Prezenčná listina (80 kb) Výsledky hlasovania (163 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (838 kb)    
Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia