Index 
Jegyzőkönyv
XML 201kPDF 323kWORD 84k
2021. október 5., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövője (vita)
 3.A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után (vita)
 4.Első szavazási kör
 5.A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után (a vita folytatása)
 6.Az ülés folytatása
 7.Az Európai Unió Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatósága: a jövőbeli egészségügyi válságok összehangolt uniós megközelítése és az Európai Parlament ebben betöltött szerepe (vita)
 8.Az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási jelentés (vita)
 9.A szavazás eredményének bejelentése
 10.Az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási jelentés (a vita folytatása)
 11.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 241. cikke) (intézkedések)
 12.Az Unió kibervédelmi képességeinek állapota (vita)
 13.Humanitárius helyzet Tigrében (vita)
 14.Az Északi-sarkvidék: lehetőségek, aggályok és biztonsági kihívások (vita)
 15.Az ülés folytatása
 16.Második szavazási kör
 17.Az ülés folytatása
 18.Az uniós turisztikai ágazatra vonatkozó uniós intézkedések értékelése a nyári szezon végéhez közeledve (vita)
 19.Dezinformáció és a közösségi platformok szerepe (vita)
 20.A szavazáshoz fűzött indokolások
 21.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Javaslat Julia Laffranque az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe való kinevezésének meghosszabbítására
 2. melléklet - Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezése


ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.01-kor nyitják meg.


2. Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövője (vita)

Jelentés az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövőjéről [2021/2038(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Tonino Picula előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Bernd Lange (az INTA bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Željana Zovko, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dragoş Tudorache, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Assita Kanko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a The Left képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, független, Radosław Sikorski, Marek Belka, Hilde Vautmans, Heidi Hautala, Mara Bizzotto, Jorge Buxadé Villalba, Emmanuel Maurel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Michael Gahler, Katarina Barley, Liesje Schreinemacher, Mounir Satouri, Virginie Joron, Roberts Zīle, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, Francisco José Millán Mon, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolae Ştefănuță, Henrike Hahn, Maximilian Krah, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Enikő Győri, Traian Băsescu, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Saskia Bricmont és Peter Kofod.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Michiel Hoogeveen, Clare Daly, Paulo Rangel, Paolo De Castro, Nathalie Loiseau, Rasmus Andresen, Ladislav Ilčić, Christian Ehler, Jytte Guteland, Karin Karlsbro, Elżbieta Rafalska, Danuta Maria Hübner, Thijs Reuten, José Ramón Bauzá Díaz, Vangelis Meimarakis, Pedro Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Angelika Niebler, Brando Benifei, Bernard Guetta, Alexander Alexandrov Yordanov, Javi López, Svenja Hahn, Massimiliano Salini, Alfred Sant, Billy Kelleher, Benoît Lutgen, Pedro Silva Pereira, Geoffroy Didier, Isabel Santos, Sven Simon, Costas Mavrides, Loránt Vincze, Clara Aguilera, Sunčana Glavak, Victor Negrescu, Miriam Lexmann, Raphaël Glucksmann, Peter van Dalen, Seán Kelly és Christophe Hansen.

Felszólal: Ylva Johansson (a Bizottság tagja) az Európai Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében és Tonino Picula.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.10.5-i jegyzőkönyv, 16. pont (módosítások); 2021.10.6-i jegyzőkönyv, 5. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.10.6-i jegyzőkönyv, 2. pont (módosítások); 2021.10.6-i jegyzőkönyv, 12. pont (zárószavazás)


3. A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után (2021/2881(RSP))

Ylva Johansson (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz az Európai Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Andrius Kubilius, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Marques, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Sergey Lagodinsky, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jaak Madison, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manu Pineda, a The Left képviselőcsoport nevében, Kinga Gál, független, Sandra Kalniete és Robert Biedroń.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Karin Karlsbro, Tineke Strik, Peter Kofod, Witold Jan Waszczykowski, Sandra Pereira, Ivan Vilibor Sinčić (az elnök emlékezteti a felszólalót a vita témájára), Esteban González Pons, Maria Arena, Michal Šimečka, Jordi Solé, Paolo Borchia, Ryszard Czarnecki, Nikolaj Villumsen, Dorien Rookmaker, Michael Gahler, Juan Fernando López Aguilar, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Mick Wallace, Rasa Juknevičienė, Carmen Avram, Engin Eroglu, Thomas Waitz, Anna Zalewska, Andrzej Halicki, Pierfrancesco Majorino, Ivars Ijabs, Beata Kempa és Jeroen Lenaers.

(A vita folytatása: 2021.10.5-i jegyzőkönyv, 5. pont )


4. Első szavazási kör

A Parlament szavazást tart az alábbira vonatkozó ideiglenes megállapodásról:

Környezetvédelem: az Aarhusi Egyezmény ***I
Jelentés a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

A vita időpontja: 2021. május 19 (2021.5.19-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

Egy első szavazásra 2021. május 20-án került sor, és a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2021.5.20-i jegyzőkönyv, 20. pont ).

A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbiról:

Javaslat az EU-Egyesült Királyság parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttség felállítására és annak létszámára
Határozatra irányuló javaslat, melyet az eljárási szabályzat 233. cikke alapján az Elnökök Értekezlete nyújtott be az EU–Egyesült Királyság Parlamenti Partnerségi Közgyűlésbe delegált küldöttség felállításáról és összetételéről (2021/2917(RSO)) (B9-0479/2021);

Az EU, Grönland és Dánia közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás ***
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Pierre Karleskind (A9-0233/2021);

Az EU, Grönland és Dánia közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2021/0037M(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Pierre Karleskind (A9-0235/2021);

Az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése *
Jelentés az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletről [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee (A9-0267/2021).

A Parlament szavazást tart az alábbiról:

Javaslat Julia Laffranque az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe való kinevezésének meghosszabbítására
Határozatra irányuló javaslat, melyet az eljárási szabályzat 128. cikke alapján Adrián Vázquez Lázara nyújtott be, a JURI bizottság nevében, Julia Laffranque-nak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke alapján létrehozott bizottságba történő kinevezéséről (2021/2171(INS)) (B9-0478/2021);

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezése
Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezésére irányuló javaslatról [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0272/2021).

A Parlament szavazást tart az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról:

A fejlesztéspolitika szerepe a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben
Jelentés a fejlesztéspolitika szerepéről a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben [2020/2274(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Michèle Rivasi (A9-0258/2021);

Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi hatóságok általi felhasználása büntetőügyekben
Jelentés a mesterséges intelligenciáról a büntetőjogban, és annak a rendőrség és az igazságügyi hatóságok általi felhasználásáról büntetőügyekben [2020/2016(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Petar Vitanov (A9-0232/2021);

A kapcsolati erőszak és a felügyeleti jog hatása a nőkre és a gyermekekre
Jelentés a partnerkapcsolati erőszak és a felügyeleti jog nőkre és gyermekekre gyakorolt hatásáról [2019/2166(INI)] - Jogi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Elena Kountoura és Luisa Regimenti (A9-0254/2021);

A halállományok helyreállítása a Földközi-tengerben
Jelentés a földközi-tengeri halállományok helyreállításáról: értékelés és a következő lépések [2019/2178(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021).

A szavazás vége: 14.15.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 16.30 (2021.10.5-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

Felszólalások

A szavazás megnyitása előtt Christian Doleschal (előadó) nyilatkozatot tesz az eljárási szabályzat 159. cikkének (4) bekezdése alapján az A9-0152/2021 sz. jelentése kapcsán.


5. A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után (a vita folytatása)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után (2021/2881(RSP))

(A vita kezdete: 2021.10.5-i jegyzőkönyv, 3. pont )

Felszólal: Isabel Santos, Sara Matthieu, Joachim Stanisław Brudziński, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Lena Düpont, Thijs Reuten, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Tomas Tobé, Miriam Lexmann, Milan Zver, Tom Vandenkendelaere és Seán Kelly.

Felszólal: Ylva Johansson (a Bizottság tagja) az Európai Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler Lima, Aušra Maldeikienė és Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről az egy éve tartó tiltakozások és azok erőszakos elnyomása után (2021/2881(RSP)) (B9-0482/2021);

- Manu Pineda, a The Left képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről az egy éve tartó tiltakozások és azok erőszakos elnyomása után (2021/2881(RSP)) (B9-0483/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula és Robert Biedroń, az S&D képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről az egy éve tartó tiltakozások és azok erőszakos elnyomása után (2021/2881(RSP)) (B9-0485/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Anna Cavazzini, Terry Reintke, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Hannah Neumann, Rosa D’Amato, Sergey Lagodinsky, Sara Matthieu, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri és Tineke Strik, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről az egy éve tartó tiltakozások és azok erőszakos elnyomása után (2021/2881(RSP)) (B9-0488/2021);

- Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről, egy évvel a tiltakozások kezdete és azok erőszakos elnyomása után (2021/2881(RSP)) (B9-0494/2021);

- Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil, Hermann Tertsch, Assita Kanko, Ladislav Ilčić, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski és Eugen Jurzyca, az ECR képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről az egy éve tartó tiltakozások és azok erőszakos elnyomása után (2021/2881(RSP)) (B9-0496/2021);

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.10.7-i jegyzőkönyv, 4. pont (módosítások); 2021.10.7-i jegyzőkönyv, 10. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.10.7-i jegyzőkönyv, 8. pont (módosítások); 2021.10.7-i jegyzőkönyv, 14. pont (zárószavazás)

(Az ülést 13.26-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA alelnök

6. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


7. Az Európai Unió Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatósága: a jövőbeli egészségügyi válságok összehangolt uniós megközelítése és az Európai Parlament ebben betöltött szerepe (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Unió Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatósága: a jövőbeli egészségügyi válságok összehangolt uniós megközelítése és az Európai Parlament ebben betöltött szerepe (2021/2916(RSP))

Gašper Dovžan (a Tanács soros elnöke) és Stella Kyriakides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Pernille Weiss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Heléne Fritzon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Véronique Trillet-Lenoir, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Joanna Kopcińska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a The Left képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Margrete Auken, Vincenzo Sofo, Silvia Modig, Nathalie Colin-Oesterlé, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Tilly Metz, Margarita de la Pisa Carrión, Marisa Matias, Radan Kanev, Christel Schaldemose, Chrysoula Zacharopoulou, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, Bartosz Arłukowicz, Nicolás González Casares, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Sara Matthieu, Luisa Regimenti, Tiemo Wölken és Łukasz Kohut.

Felszólal: Stella Kyriakides és Gašper Dovžan.

A vitát berekesztik.


8. Az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási jelentés (vita)

Jelentés az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási jelentésről [2020/2045(INI)] - Külügyi Bizottság - Fejlesztési Bizottság - Költségvetési Bizottság. Előadók: Milan Zver, György Hölvényi és Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

Janusz Lewandowski és Milan Zver előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

(A vita folytatása: 2021.10.5-i jegyzőkönyv, 10. pont )


9. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét:

Környezetvédelem: az Aarhusi Egyezmény ***I
Jelentés a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P9_TA(2021)0397)

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Elfogadva (P9_TA(2021)0397)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Javaslat az EU-Egyesült Királyság parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttség felállítására és annak létszámára
Határozatra irányuló javaslat B9-0479/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2021)0398)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

Az EU, Grönland és Dánia közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás ***
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással jóváhagyva (P9_TA(2021)0399)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

Az EU, Grönland és Dánia közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2021/0037M(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2021)0400)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Javaslat Julia Laffranque az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe való kinevezésének meghosszabbítására
Határozatra irányuló javaslat B9-0478/2021

(Egyszerű többség szükséges.)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P9_TA(2021)0401)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2021.10.5-i jegyzőkönyv, 1. melléklet ).

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezése
JELENTÉS az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezésére irányuló javaslatról [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P9_TA(2021)0402)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2021.10.5-i jegyzőkönyv, 2. melléklet ).

Az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése *
Jelentés az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletről [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással jóváhagyva (P9_TA(2021)0403)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A fejlesztéspolitika szerepe a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben
Jelentés a fejlesztéspolitika szerepéről a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben [2020/2274(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0404)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi hatóságok általi felhasználása büntetőügyekben
Jelentés a mesterséges intelligenciáról a büntetőjogban, és annak a rendőrség és az igazságügyi hatóságok általi felhasználásáról büntetőügyekben [2020/2016(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0405)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A kapcsolati erőszak és a felügyeleti jog hatása a nőkre és a gyermekekre
Jelentés a partnerkapcsolati erőszak és a felügyeleti jog nőkre és gyermekekre gyakorolt hatásáról [2019/2166(INI)] - Jogi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Elena Kountoura és Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0406)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A halállományok helyreállítása a Földközi-tengerben
Jelentés a földközi-tengeri halállományok helyreállításáról: értékelés és a következő lépések [2019/2178(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0408)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)


10. Az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási jelentés (a vita folytatása)

Jelentés az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási jelentésről [2020/2045(INI)] - Külügyi Bizottság - Fejlesztési Bizottság - Költségvetési Bizottság. Előadók: Milan Zver, György Hölvényi és Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

(A vita kezdete: 2021.10.5-i jegyzőkönyv, 8. pont )

Felszólal: Sira Rego (a LIBE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Olivér Várhelyi (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tomáš Zdechovský (a CONT bizottság véleményének előadója), José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pierfrancesco Majorino, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Katalin Cseh, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tineke Strik, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bernhard Zimniok, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Özlem Demirel, a The Left képviselőcsoport nevében, Kinga Gál, független, Hildegard Bentele, Elisabetta Gualmini, Charles Goerens, Rasmus Andresen, Susanna Ceccardi, Emmanouil Fragkos, Miguel Urbán Crespo, Milan Uhrík, Andrey Novakov, Evin Incir, Joachim Kuhs, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Asim Ademov, Margarida Marques, Roman Haider, Maria Arena, Philippe Olivier, Nacho Sánchez Amor és Mónica Silvana González.

Felszólal: Jutta Urpilainen (a Bizottság tagja) és Janusz Lewandowski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.10.6-i jegyzőkönyv, 5. pont (módosítások); 2021.10.6-i jegyzőkönyv, 14. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.10.6-i jegyzőkönyv, 12. pont (módosítások); 2021.10.7-i jegyzőkönyv, 2. pont (zárószavazás)


11. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 241. cikke) (intézkedések)

A P9_TA(2020)0356(COR01) és P8_TA(2019)0391(COR02) helyesbítéseket a tegnapi, 2021. október 4-i plenáris ülésen jelentették be (2021.10.4-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

Mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be szavazásra bocsátásukra irányuló kérelmet az eljárási szabályzat 241. cikke (4) bekezdésének megfelelően, ezeket a helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni.


12. Az Unió kibervédelmi képességeinek állapota (vita)

Jelentés az Unió kibervédelmi képességeinek állapotáról [2020/2256(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Urmas Paet előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jutta Urpilainen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Rasa Juknevičienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juozas Olekas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Morten Løkkegaard, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Markéta Gregorová, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Jérôme Rivière, a(z) ID képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

Felszólal: Assita Kanko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manu Pineda, a The Left képviselőcsoport nevében, Mislav Kolakušić, független, Eugen Tomac, Javi López, Bart Groothuis, Anna Bonfrisco, Patryk Jaki, Tomislav Sokol, Raphaël Glucksmann, Maite Pagazaurtundúa, Maximilian Krah, Riho Terras, Marina Kaljurand, Barry Andrews, Deirdre Clune, Ivars Ijabs és Salvatore De Meo.

Felszólal: Jutta Urpilainen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.10.6-i jegyzőkönyv, 5. pont (módosítások); 2012.10.6-i jegyzőkönyv, 14. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.10.6-i jegyzőkönyv, 12. pont (módosítások); 2021.10.7-i jegyzőkönyv, (zárószavazás)


13. Humanitárius helyzet Tigrében (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Humanitárius helyzet Tigrében (2021/2902(RSP))

Jutta Urpilainen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Tom Vandenkendelaere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan-Christoph Oetjen, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Beata Kempa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mick Wallace, a The Left képviselőcsoport nevében, Željana Zovko, Carlos Zorrinho, Abir Al-Sahlani és Katrin Langensiepen.

Felszólal: Jutta Urpilainen.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Idoia Villanueva Ruiz és Mick Wallace, a The Left képviselőcsoport nevében, a Tigrében kialakult humanitárius helyzetről (2021/2902(RSP)) (B9-0484/2021);

- Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, a tigréi humanitárius helyzetről (2021/2902(RSP)) (B9-0486/2021);

- Pedro Marques és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében, a Tigrében kialakult humanitárius helyzetről (2021/2902(RSP)) (B9-0487/2021);

- Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Piernicola Pedicini, Jordi Solé ésTineke Strik, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Tigrében kialakult humanitárius helyzetről (2021/2902(RSP)) (B9-0489/2021);

- Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, a Tigrében kialakult humanitárius helyzetről (2021/2902(RSP)) (B9-0492/2021);

- Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, David Lega, Janina Ochojska, György Hölvényi és Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, a PPE képviselőcsoport nevében, a Tigrében kialakult humanitárius helyzetről (2021/2902(RSP)) (B9-0493/2021);

- Beata Kempa, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ladislav Ilčić, Emmanouil Fragkos és Eugen Jurzyca, az ECR képviselőcsoport nevében, a Tigrében kialakult humanitárius helyzetről (2021/2902(RSP)) (B9-0495/2021);

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.10.7-i jegyzőkönyv, 4. pont (módosítások); 2021.10.7-i jegyzőkönyv, 10. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.10.7-i jegyzőkönyv, 8. pont (módosítások); 2021.10.7-i jegyzőkönyv, 14. pont (zárószavazás)


14. Az Északi-sarkvidék: lehetőségek, aggályok és biztonsági kihívások (vita)

Jelentés az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos lehetőségekről, aggályokról és biztonsági kihívásokról [2020/2112(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Anna Fotyga előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Thierry Breton (a Bizottság tagja).

Felszólal: David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andreas Schieder, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Alviina Alametsä, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Idoia Villanueva Ruiz, a The Left képviselőcsoport nevében, Željana Zovko, Eero Heinäluoma, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Henna Virkkunen, Jytte Guteland, Pierre Karleskind, Marie Toussaint, Riho Terras, Erik Bergkvist, Karen Melchior és Pernille Weiss.

Felszólal: Thierry Breton és Anna Fotyga.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.10.6-i jegyzőkönyv, 5. pont (módosítások); 2021.10.6-i jegyzőkönyv, 14. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.10.6-i jegyzőkönyv, 12. pont (módosítások); 2021.10.7-i jegyzőkönyv, 2. pont (zárószavazás)

(Az ülést 19.48-kor felfüggesztik.)


15. Az ülés folytatása

Az ülés 20.02-kor folytatódik.


16. Második szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

A fejlesztéspolitika szerepe a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben
Jelentés a fejlesztéspolitika szerepéről a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben [2020/2274(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Michèle Rivasi (A9-0258/2021);

Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi hatóságok általi felhasználása büntetőügyekben
Jelentés a mesterséges intelligenciáról a büntetőjogban, és annak a rendőrség és az igazságügyi hatóságok általi felhasználásáról büntetőügyekben [2020/2016(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Petar Vitanov (A9-0232/2021);

A kapcsolati erőszak és a felügyeleti jog hatása a nőkre és a gyermekekre
Jelentés a partnerkapcsolati erőszak és a felügyeleti jog nőkre és gyermekekre gyakorolt hatásáról [2019/2166(INI)] - Jogi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Elena Kountoura és Luisa Regimenti (A9-0254/2021);

Az EU 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó közúti közlekedésbiztonsági szakpolitikai kerete – Ajánlások a „zéró-elképzelés” felé történő következő lépésekre
Jelentés a 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó uniós közlekedésbiztonsági szakpolitikai keretről – Ajánlások a „zéró-elképzelés” felé vezető következő lépésekről [2021/2014(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Elena Kountoura (A9-0211/2021);

A halállományok helyreállítása a Földközi-tengerben
Jelentés a földközi-tengeri halállományok helyreállításáról: értékelés és a következő lépések [2019/2178(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021);

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: Hatóanyagok, köztük a klórtoluron és a difenokonazol
Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján az ENVI bizottság nyújtott be az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a 2-fenilfenol (beleértve sóit is, mint például a nátriumsóját), a 8-hidroxikinolin, az amidoszulfuron, a bifenox, a klórmekvát, a klórtoluron, a klofentezin, a klomazon, a cipermetrin, a daminozid, a deltametrin, a dikamba, a difenokonazol, a diflufenikan, a dimetaklór, az etofenprox, a fenoxaprop-P, a fenpropidin, a fludioxonil, a flufenacet, a fosztiazát, az indoxakarb, a lenacil, az MCPA, az MCPB, a nikoszulfuron, a paraffinolajok, a paraffinolaj, a penkonazol, a pikloram, a propakizafop, a proszulfokarb, a kizalofop-P-etil, a kizalofop-P-tefuril, a kén, a tetrakonazol, a triallát, a trifluszulfuron és a tritoszulfuron hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. szeptember 3-i (EU) 2021/1449 bizottsági végrehajtási rendeletről (2021/2869(RSP)) (B9-0481/2021) - Illetékes képviselők: Anja Hazekamp, Maria Arena és Tilly Metz;

Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: Az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz lényegesen hozzájáruló és az egyéb környezeti célkitűzéseket jelentősen nem sértő gazdasági tevékenységekkel szemben támasztott követelmények meghatározásához szükséges technikai vizsgálati kritériumok
Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján Joëlle Mélin, a(z) ID képviselőcsoport nevében nyújtott be az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendeletet az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz lényegesen hozzájáruló és az egyéb környezeti célkitűzéseket jelentősen nem sértő gazdasági tevékenységekkel szemben támasztott követelmények meghatározásához szükséges technikai vizsgálati kritériumok megállapítása érdekében kiegészítő, 2021. június 4-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2021)2800 - 2021/2753(DEA)) (B9-0476/2021);

Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: Az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz lényegesen hozzájáruló és az egyéb környezeti célkitűzéseket jelentősen nem sértő gazdasági tevékenységekkel szemben támasztott követelmények meghatározásához szükséges technikai vizsgálati kritériumok
Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján Bogdan Rzońca és Alexandr Vondra, a(z) ECR képviselőcsoport nevében nyújtott be az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendeletet az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz lényegesen hozzájáruló és az egyéb környezeti célkitűzéseket jelentősen nem sértő gazdasági tevékenységekkel szemben támasztott követelmények meghatározásához szükséges technikai vizsgálati kritériumok megállapítása érdekében kiegészítő, 2021. június 4-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2021)2800 - 2021/2753(DEA)) (B9-0477/2021).

A Parlament szavazást tart az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról:

Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövője
Jelentés az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövőjéről [2021/2038(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tonino Picula (A9-0250/2021).

A szavazás vége: 21.15.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményeit holnap, 2021. október 6-án, 9.00-kor jelentik be (2021.10.6-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

(Az ülést 20.03-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ewa KOPACZ alelnök

17. Az ülés folytatása

Az ülés 20.33-kor folytatódik.


18. Az uniós turisztikai ágazatra vonatkozó uniós intézkedések értékelése a nyári szezon végéhez közeledve (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000054/2021 felteszi: Karima Delli, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az uniós turisztikai ágazatra vonatkozó uniós intézkedések értékelése a nyári szezon végéhez közeledve (B9-0036/2021)

Karima Delli kifejti a kérdést.

Thierry Breton (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Cláudia Monteiro de Aguiar, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, István Ujhelyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, José Ramón Bauzá Díaz, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tilly Metz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julie Lechanteux, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Elena Kountoura, a The Left képviselőcsoport nevében, Mario Furore, független, Lefteris Christoforou, Isabel García Muñoz, Nicola Danti, Maximilian Krah, João Pimenta Lopes, Magdalena Adamowicz, Josianne Cutajar, Izaskun Bilbao Barandica, Clare Daly, Gabriel Mato, Petar Vitanov, Ondřej Kovařík, Tomislav Sokol, Sara Cerdas, Valter Flego, Ivan Štefanec, Vera Tax, Stéphane Bijoux, Herbert Dorfmann, Sunčana Glavak és Rosa Estaràs Ferragut.

Felszólal: Thierry Breton.

A vitát berekesztik.


19. Dezinformáció és a közösségi platformok szerepe (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000060/2021, felteszi: Raphaël Glucksmann, az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság nevében, a Bizottsághoz: Dezinformáció és a közösségi platformok szerepe (B9-0038/2021)

Raphaël Glucksmann kifejti a kérdést.

Thierry Breton (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Vladimír Bilčík, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pierfrancesco Majorino, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Júlia Donáth, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Markéta Gregorová, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Dace Melbārde, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Clare Daly, a The Left képviselőcsoport nevében, Ivan Vilibor Sinčić, független, Sunčana Glavak, Andreas Schieder, Maite Pagazaurtundúa, Alexandra Geese, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Christel Schaldemose, Sandro Gozi, Kim Van Sparrentak, Maximilian Krah, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Alex Agius Saliba, Barry Andrews, Kosma Złotowski, Jiří Pospíšil, Evin Incir, Joachim Stanisław Brudziński, Tomislav Sokol, Adam Bielan és Magdalena Adamowicz.

Felszólal: Thierry Breton.

A vitát berekesztik.


20. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


21. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 698.067/OJME).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.10-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.


1. melléklet - Javaslat Julia Laffranque az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe való kinevezésének meghosszabbítására

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Milazzo, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


2. melléklet - Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Milazzo, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Utolsó frissítés: 2022. február 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat