Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2014(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0211/2021

Разисквания :

PV 04/10/2021 - 16
CRE 04/10/2021 - 16

Гласувания :

PV 06/10/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0407

Протокол
XML 16k
Сряда, 6 октомври 2021 г. - Страсбург

2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Ролята на политиката за развитие в борбата срещу загубата на биологично разнообразие в развиващите се страни в контекста на изпълнението на Програмата до 2030 г.
Доклад относно ролята на политиката за развитие в борбата срещу загубата на биологично разнообразие в развиващите се страни в контекста на изпълнението на Програмата до 2030 година [2020/2274(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0404)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси
Доклад относно изкуствения интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси [2020/2016(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Петър Витанов (A9-0232/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0405)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Въздействието на насилието от страна на интимния партньор и родителските права върху жените и децата
Доклад относно въздействието на насилието от страна на интимния партньор и родителските права върху жените и децата [2019/2166(INI)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Elena Kountoura и Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0406)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Рамка за политиката на ЕС в областта на пътната безопасност за периода 2021 – 2030 г. – препоръки относно следващите стъпки за постигане на „нулева смъртност“
Доклад относно рамката за политиката на ЕС относно пътната безопасност за периода 2021 – 2030 г. – следващи стъпки към „нулева смъртност“ [2021/2014(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0407)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Възстановяване на рибните запаси в Средиземно море
Доклад относно възстановяването на рибните запаси в Средиземно море – оценка и следващи стъпки [2019/2178(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0408)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: удължаване на срока на одобренията на активни вещества, включително на хлоротолурон и дифеноконазол
Предложение за резолюция B9-0481/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0409)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: технически критерии за проверка с цел определяне на условията, при които дадена икономическа дейност се квалифицира като допринасяща съществено за смекчаването на изменението на климата или за адаптирането към изменението на климата, и с цел определяне дали тази икономическа дейност не нанася значителни вреди във връзка с постигането на някоя от другите екологични цели
Предложения за резолюция B9-0476/2021 и B9-0477/2021

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0476/2021

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0477/2021

Отхвърля се
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ
Доклад относно бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ [2021/2038(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0410)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Последно осъвременяване: 23 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност