Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2014(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0211/2021

Συζήτηση :

PV 04/10/2021 - 16
CRE 04/10/2021 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0407

Συνοπτικά πρακτικά
XML 16k
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Ο ρόλος της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030
Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030 [2020/2274(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0404)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις
Έκθεση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και τη χρήση της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις [2020/2016(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0405)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

Ο αντίκτυπος της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά
Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά [2019/2166(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Έλενα Κουντουρά και Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0406)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις για τα επόμενα βήματα προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών»
Έκθεση σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών» [2021/2014(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Έλενα Κουντουρά (A9-0211/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0407)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

Ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο
Έκθεση σχετικά με την ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο: αποτίμηση και επόμενα βήματα [2019/2178(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0408)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των chlorotoluron και difenoconazole
Πρόταση ψηφίσματος B9-0481/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0409)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για τον προσδιορισμό του κατά πόσον αυτή η οικονομική δραστηριότητα δεν επιβαρύνει σημαντικά οποιονδήποτε από τους άλλους περιβαλλοντικούς στόχους
Προτάσεις ψηφίσματος B9-0476/2021 και B9-0477/2021

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0476/2021

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0477/2021

Απορρίπτεται
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
Έκθεση σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ [2021/2038(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0410)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου