Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2014(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0211/2021

Arutelud :

PV 04/10/2021 - 16
CRE 04/10/2021 - 16

Hääletused :

PV 06/10/2021 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0407

Protokoll
XML 13k
Kolmapäev, 6. oktoober 2021 - Strasbourg

2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Arengupoliitika roll vastusena elurikkuse kaole arenguriikides seoses 2030. aasta tegevuskava täitmisega
Raport arengupoliitika rolli kohta vastusena elurikkuse kaole arenguriikides seoses 2030. aasta tegevuskava täitmisega [2020/2274(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0404)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)

Tehisintellekt kriminaalõiguses ning selle kasutamine politsei ja õigusasutuste poolt kriminaalasjades
Raport tehisintellekti kohta kriminaalõiguses ning tehisintellekti politsei- ja õigusasutuste poolt kriminaalasjades kasutamise kohta [2020/2016(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0405)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)

Lähisuhtevägivalla ja hooldusõiguse mõju naistele ja lastele
Raport lähisuhtevägivalla ja hooldusõiguse mõju kohta naistele ja lastele [2019/2166(INI)] - Õiguskomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Elena Kountoura ja Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0406)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)

ELi liiklusohutuspoliitika raamistik 2021–2030 – soovitused edasisteks sammudeks liiklussurmade nulltaseme suunas
Raport ELi liiklusohutuspoliitika raamistiku 2021–2030 kohta – soovitused edasisteks sammudeks liiklussurmade nulltaseme suunas [2021/2014(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0407)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)

Vahemere kalavarude taastamine
Raport Vahemere kalavarude taastamise kohta: hinnang ja järgmised sammud [2019/2178(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0408)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)

Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3: toimeained, sh klorotoluroon ja difenokonasool
Resolutsiooni ettepanek B9-0481/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0409)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 111 lõikele 3: tehnilised sõelumiskriteeriumid, millega määratakse kindlaks, millistel tingimustel võib majandustegevust pidada kliimamuutuste leevendamisele või nendega kohanemisele oluliselt kaasa aitavaks, ja mille alusel otsustatakse, ega see majandustegevus ei kahjusta oluliselt muid keskkonnaeesmärke
Resolutsiooni ettepanekud B9-0476/2021 ja B9-0477/2021

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0476/2021

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0477/2021

Tagasi lükatud
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

ELi ja USA suhete tulevik
Raport ELi ja USA suhete tuleviku kohta [2021/2038(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0410)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika