Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2014(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0211/2021

Debatten :

PV 04/10/2021 - 16
CRE 04/10/2021 - 16

Stemmingen :

PV 06/10/2021 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0407

Notulen
XML 13k
Woensdag 6 oktober 2021 - Straatsburg

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

De rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030
Verslag over de rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030 [2020/2274(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0404)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken
Verslag over artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken [2020/2016(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0405)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

De gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen
Verslag over de gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen [2019/2166(INI)] - Commissie juridische zaken - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteurs: Elena Kountoura en Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0406)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Volgende stappen op weg naar “Vision Zero”
Verslag over het EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Volgende stappen op weg naar “Vision Zero” [2021/2014(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0407)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

Herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee
Verslag over herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee [2019/2178(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0408)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3: Werkzame stoffen, waaronder chloortoluron en difenoconazool
Ontwerpresolutie B9-0481/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0409)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

Bezwaar op grond van artikel 113, lid 3: Technische screeningcriteria om de voorwaarden te bepalen waaronder een specifieke economische activiteit kan worden aangemerkt als substantieel bijdragend aan de mitigatie van klimaatverandering of de adaptatie aan klimaatverandering, en om uit te maken of die economische activiteit niet ernstig afbreuk doet aan een van de andere milieudoelstellingen
Ontwerpresoluties B9-0476/2021 en B9-0477/2021

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0476/2021

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B9-0477/2021

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
Verslag over de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS [2021/2038(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0410)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Laatst bijgewerkt op: 2 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid