Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2014(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0211/2021

Rozpravy :

PV 04/10/2021 - 16
CRE 04/10/2021 - 16

Hlasovanie :

PV 06/10/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0407

Zápisnica
XML 13k
Streda, 6. októbra 2021 - Štrasburg

2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Úloha rozvojovej politiky v reakcii na stratu biodiverzity v rozvojových krajinách v súvislosti s dosahovaním cieľov Agendy 2030
Správa o úlohe rozvojovej politiky v reakcii na stratu biodiverzity v rozvojových krajinách v súvislosti s dosahovaním cieľov Agendy 2030 [2020/2274(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0404)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)

Umelá inteligencia v trestnom práve a jej využívanie policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach
Správa o umelej inteligencii v trestnom práve a jej využívaní policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach [2020/2016(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0405)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 9)

Vplyv domáceho násilia a práv starostlivosti na ženy a deti
Správa o vplyve partnerského násilia a práv starostlivosti na ženy a deti [2019/2166(INI)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Elena Kountoura a Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0406)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)

Rámec politiky EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 - odporúčania týkajúce sa ďalších krokov smerom k „vízii nulovej úmrtnosti na cestách“
Správa o rámci politiky EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na obdobie rokov 2021 – 2030 – Odporúčania na ďalšie kroky smerom k naplneniu vízie nulovej úmrtnosti (Vision Zero) [2021/2014(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0407)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 11)

Obnovenie populácií rýb v Stredozemnom mori
Správa o obnovení populácií rýb v Stredozemnom mori: hodnotenie a ďalšie kroky [2019/2178(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0408)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Účinné látky vrátane chlorotolurónu a difenokonazolu
Návrh uznesenia B9-0481/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0409)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Námietka podľa článku 111 ods. 3: Technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy, a na určenie toho, či daná hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov
Návrhy uznesenia B9-0476/2021 a B9-0477/2021

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA B9-0476/2021

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B9-0477/2021

Zamietnutý
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 14)

Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA
Správa o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a USA [2021/2038(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0410)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 15)

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia