Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

3. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
CRE

Η απόφαση της επιτροπής ITRE να ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις ανακοινώθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2021 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2021).

Καθώς δεν διατυπώθηκε αίτημα για ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού, κατέστη δυνατόν να ξεκινήσει η αρμόδια επιτροπή τις διαπραγματεύσεις με τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου