Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Streda, 6. októbra 2021 - Štrasburg

3. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
Doslovný zápis

Rozhodnutie výbor ITRE o začatí medziinštitucionálnych rokovaní bolo oznámení 4. októbra 2021 (bod 6 zápisnice zo dňa 4.10.2021).

Keďže nebola predložená žiadna žiadosť o hlasovanie v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku, príslušný výbor mohol po uplynutí lehoty začať rokovania.

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia