Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 10k
2021. október 6., Szerda - Strasbourg

4. Az energiaárak emelkedésére vonatkozó európai megoldások a vállalkozások és a fogyasztók számára: az energiahatékonyság és a megújuló energia szerepe, valamint az energiaszegénység kezelésének szükségessége (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az energiaárak emelkedésére vonatkozó európai megoldások a vállalkozások és a fogyasztók számára: az energiahatékonyság és a megújuló energia szerepe, valamint az energiaszegénység kezelésének szükségessége (2021/2904(RSP))

Kadri Simson (a Bizottság tagja) és Anže Logar (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Siegfried Mureşan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Christophe Grudler, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Beata Szydło, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a The Left képviselőcsoport nevében, Edina Tóth, független, Markus Pieper, Dan Nica, Claudia Gamon, Jordi Solé, Markus Buchheit, Robert Roos, Sira Rego, Clara Ponsatí Obiols, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Nicola Danti, Marie Toussaint, Georg Mayer, Grzegorz Tobiszowski, Silvia Modig, Tiziana Beghin, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Pascal Canfin, Ville Niinistö, Elena Lizzi, Jessica Stegrud, Petros Kokkalis, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Nicolás González Casares, Luis Garicano, Bas Eickhout, Filip De Man, Izabela-Helena Kloc, Marisa Matias, Kostas Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Morten Petersen, Jutta Paulus, Jaak Madison, Beata Mazurek, Giorgos Georgiou, Sara Skyttedal, Niels Fuglsang, Ondřej Knotek, Bronis Ropė, Jean-Lin Lacapelle, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Paulo Rangel és Miapetra Kumpula-Natri.

ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

Felszólal: Mauri Pekkarinen, Ignazio Corrao, Jörg Meuthen, Assita Kanko, Manuel Bompard, Maria da Graça Carvalho, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Ernest Urtasun, Rosanna Conte, Anna Zalewska, Marc Botenga, Eva Maydell, Jens Geier, Linea Søgaard-Lidell, Jakop G. Dalunde, Guido Reil, Nicola Procaccini, Gheorghe Falcă, Josianne Cutajar, Andreas Glück, Ciarán Cuffe, Sylvia Limmer, Veronika Vrecionová, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Nils Torvalds, Sara Matthieu, Silvia Sardone, Bogdan Rzońca, Adam Jarubas, Erik Bergkvist, Emma Wiesner, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, Tomas Tobé, Romana Jerković, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss, Zdzisław Krasnodębski, François-Xavier Bellamy, Ivo Hristov, María Soraya Rodríguez Ramos, Kosma Złotowski, Dolors Montserrat, Łukasz Kohut, Valter Flego, Tom Berendsen, Cyrus Engerer, Hilde Vautmans, Traian Băsescu, Carmen Avram, Frédérique Ries, Christophe Hansen, Javi López, Ondřej Kovařík, Jörgen Warborn, Petar Vitanov, Maria Spyraki, Maria Grapini, Massimiliano Salini, Estrella Durá Ferrandis, Henna Virkkunen, Nikos Androulakis, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Barbara Thaler és Luděk Niedermayer.

Felszólal: Kadri Simson és Anže Logar.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2022. február 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat