Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 9k
Trešdiena, 2021. gada 6. oktobris - Strasbūra

4. Eiropas risinājumi attiecībā uz enerģijas cenu pieaugumu uzņēmumiem un iedzīvotājiem: energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu enerģijas loma un nepieciešamība risināt enerģētiskās nabadzības problēmu (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas risinājumi attiecībā uz enerģijas cenu pieaugumu uzņēmumiem un iedzīvotājiem: energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu enerģijas loma un nepieciešamība risināt enerģētiskās nabadzības problēmu (2021/2904(RSP)).

Kadri Simson (Komisijas locekle) un Anže Logar (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Christophe Grudler grupas “Renew” vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Joëlle Mélin ID grupas vārdā, Beata Szydło ECR grupas vārdā, Manon Aubry grupas “The Left” vārdā, Edina Tóth, pie grupām nepiederoša deputāte, Markus Pieper, Dan Nica, Claudia Gamon, Jordi Solé, Markus Buchheit, Robert Roos, Sira Rego, Clara Ponsatí Obiols, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Nicola Danti, Marie Toussaint, Georg Mayer, Grzegorz Tobiszowski, Silvia Modig, Tiziana Beghin, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Pascal Canfin, Ville Niinistö, Elena Lizzi, Jessica Stegrud, Petros Kokkalis, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Nicolás González Casares, Luis Garicano, Bas Eickhout, Filip De Man, Izabela-Helena Kloc, Marisa Matias, Kostas Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Morten Petersen, Jutta Paulus, Jaak Madison, Beata Mazurek, Giorgos Georgiou, Sara Skyttedal, Niels Fuglsang, Ondřej Knotek, Bronis Ropė, Jean-Lin Lacapelle, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Paulo Rangel un Miapetra Kumpula-Natri.

SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Mauri Pekkarinen, Ignazio Corrao, Jörg Meuthen, Assita Kanko, Manuel Bompard, Maria da Graça Carvalho, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Ernest Urtasun, Rosanna Conte, Anna Zalewska, Marc Botenga, Eva Maydell, Jens Geier, Linea Søgaard-Lidell, Jakop G. Dalunde, Guido Reil, Nicola Procaccini, Gheorghe Falcă, Josianne Cutajar, Andreas Glück, Ciarán Cuffe, Sylvia Limmer, Veronika Vrecionová, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Nils Torvalds, Sara Matthieu, Silvia Sardone, Bogdan Rzońca, Adam Jarubas, Erik Bergkvist, Emma Wiesner, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, Tomas Tobé, Romana Jerković, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss, Zdzisław Krasnodębski, François-Xavier Bellamy, Ivo Hristov, María Soraya Rodríguez Ramos, Kosma Złotowski, Dolors Montserrat, Łukasz Kohut, Valter Flego, Tom Berendsen, Cyrus Engerer, Hilde Vautmans, Traian Băsescu, Carmen Avram, Frédérique Ries, Christophe Hansen, Javi López, Ondřej Kovařík, Jörgen Warborn, Petar Vitanov, Maria Spyraki, Maria Grapini, Massimiliano Salini, Estrella Durá Ferrandis, Henna Virkkunen, Nikos Androulakis, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Barbara Thaler un Luděk Niedermayer.

Uzstājās Kadri Simson un Anže Logar.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 2. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika