Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 5k
Onsdag den 6. oktober 2021 - Strasbourg

5. Første afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

De fremtidige forbindelser mellem EU og USA
Betænkning om de fremtidige forbindelser mellem EU og USA [2021/2038(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tonino Picula (A9-0250/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet
Betænkning om gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet [2020/2045(INI)] - Udenrigsudvalget - Udviklingsudvalget - Budgetudvalget. Ordførere: Milan Zver, György Hölvényi og Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

Status for EU's cyberforsvarskapaciteter
Betænkning om status for EU's cyberforsvarskapaciteter [2020/2256(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer
Betænkning om Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsmæssige udfordringer [2020/2112(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer
Betænkning om beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer (andragende nr. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 m.fl.) [2020/2209(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 14.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.00 (punkt 12 i protokollen af 6.10.2021).

Seneste opdatering: 2. februar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik