Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

5. Πρώτη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
Έκθεση σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ [2021/2038(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tonino Picula (A9-0250/2021).

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν τα εξής:

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία
Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία [2020/2045(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Milan Zver, György Hölvényi και Janusz Lewandowski (A9-0255/2021

Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ [2020/2256(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Urmas Paet (A9-0234/2021

Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας
Έκθεση σχετικά με την Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας [2020/2112(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Fotyga (A9-0239/2021

Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν
Έκθεση σχετικά με την προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν (αναφορές αριθ. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 και άλλες) [2020/2209(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 14.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 19.00 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2021).

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου