Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Onsdagen den 6 oktober 2021 - Strasbourg

5. Första omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet genomförde slutomröstningen om

De framtida förbindelserna mellan EU och USA
Betänkande om de framtida förbindelserna mellan EU och USA [2021/2038(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tonino Picula (A9-0250/2021).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Genomföranderapport om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet
Betänkande om genomföranderapporten om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet [2020/2045(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för utveckling - Budgetutskottet. Föredragande: Milan Zver, György Hölvényi och Janusz Lewandowski (A9-0255/2021);

Tillståndet för EU:s cyberförsvarskapacitet
Betänkande om tillståndet för EU:s cyberförsvarskapacitet [2020/2256(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Urmas Paet (A9-0234/2021);

Arktis: möjligheter, problem och säkerhetsutmaningar
Betänkande om Arktis: möjligheter, problem och säkerhetsutmaningar [2020/2112(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Fotyga (A9-0239/2021);

Skyddet av personer med funktionsnedsättning genom framställningar - erfarenheter
Betänkande om skyddet av personer med funktionsnedsättning genom framställningar – erfarenheter (framställningarna nr 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 med flera) [2020/2209(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00 (punkt 12 i protokollet av den 6.10.2021).

Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy