Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 6 oktober 2021 - Strasbourg

6. Utskottens och delegationernas sammansättning
Fullständigt förhandlingsreferat

ID-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

ECON-utskottet: Gerolf Annemans i stället för Francesca Donato

REGI-utskottet: Isabella Adinolfi i stället för Francesca Donato

Underutskottet för skattefrågor: Gunnar Beck i stället för Francesca Donato

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.04.)

Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy